Soms gebeurt het dat u een afbeelding inlaadt, die breder is dan uw webpagina. U kunt de breedte van uw afbeelding aanpassen (verkeinen in dit gevel) tot de gewenste grootte. Hieronder zie je hie een afbeelding de menu structuur aan de rechterzijde overlapt (zie groene pijl). Dit is niet de bedoeling en gaan we dus aanpassen.

Klik op de afbeelding die je wenst te verkleinen (stap 1). Het icoontje om afbeeldingen te bewerken licht nu op. Dit wordt aangeduid door pijn nr.2

 

 

Klik op het icoon en er verschijnt een pop-up venster dat dient om afbeeldingen te bewerken. Selecteer de tab 'Weergave', hier aangeduid door de rode pijl.

 

Onder de rubriek 'Afmetingen' zie je de huidige grootte van de afbeelding (aangeduid door pijl 1). Let erop dat het vinkje 'Verhouding behouden' aangevinkt is (aangeduid door pijl 2).

Verander nu de breedte (eerste vak, aangeduid door pijl 1) naar de gewenste waarde. Hier nemen we 640, maar voor minder brede websites kan dit 600, of 500 zijn. Het rechter vakje hoef je niet in te vullen. Dat wordt automatisch aangepast, omdat we gekozen hebben voor het behoud van de verhoudingen.

Druk dan op de knop 'Bijwerken', aangeduid door pijl 2. U krijgt het volgende scherm te zien.

 

Druk op de OK knop. We keren terug naar het editor scherm.

 

De gewijzigde figuur staat nog gehigh-light (hier blauw select veld aangeduid door pijl 1). U kunt nu uw Artikel opslaan via 'Opslaan' of  'Opslaan en Sluiten'. Zie pijl 2.

Het uiteindelijk resultaat ziet er uit als volgt:

 

 

De afbeelding past nu netjes binnen de gebruikerszone.