Men kan een artikel verwijderen door het artikel te openen.

Kijk in het Publicatie veld voor de optie: Status

Kies voor de optie 'Verwijderd'

Sla het artikel vervolgens op.