Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Openbaar onderzoek

Openbaar onderzoek inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijven.

 
 

BEKENDMAKING.

Decreet van 19 april 1995, houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, meermaals gewijzigd.

 

 

Inventarisatie - openbaar onderzoek.

Het college van burgemeester en schepenen,

Maakt bekend dat, een uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen, gelegen op het grondgebied Zuienkerke, ter inzage ligt op het gemeentehuis Zuienkerke, Kerkstraat 17, van 30/09/2021 tot en met 15/10/2021 elke werkdag van 9 uur tot 11 uur.

Iedere derde kan binnen de dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de inventaris geregistreerde onroerende goederen via een aangetekend schrijven een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan:

       De Vlaamse Regering

       Departement Omgeving - Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

       Koning Albert II laan 20 bus 8

       1000 Brussel

Te Zuienkerke op   30/09/2021

Namens het schepencollege.

i.o.

De Algemeen Directeur                            De Burgemeester

F. Goethals                                               A. De Vlieghe

Pagina 2 van 12

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok