Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag voor "bouw & milieu : nieuwe melkveestal, aanleggen sleufsilo's en mestvaalt Oosternieuwweg Noord 30BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Volgende aanvrager(s)

de heer Storme DominiqueHeeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

            - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteitenKort omschreven gaat het over “bouw & milieu: nieuwe melkveestal, aanleggen sleufsilo's en mestvaalt”.De aanvraag heeft als adres(sen):

Oosternieuwweg Noord 30, 8377 Houtave (Zuienkerke),

Kadastraal bekend: Afdeling 4 (HOUTAVE) , sectie A, nr 0602D, nr 0662D, nr 0662A & nr 0589GDe overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie (West-Vlaanderen). Hierbij kan u terecht voor meer info.De aanvraag ligt van 28 januari 2020 tot en met 26 februari 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 ZuienkerkeGedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bijGemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54

Pagina 2 van 8

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok