Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek ten gevolge van de toepassing van een administratieve lus in het kader van een omgevingsvergunning.

   
 

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK
TEN GEVOLGE VAN DE TOEPASSING
VAN EEN ADMINISTRATIEVE LUS IN HET KADER VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNING

 

 

Volgende aanvrager(s)

BV AANNEMINGEN ROMAR

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen

 

Kort omschreven gaat het over “aanvraag ophoging perceel d139f - duplicaat van 2021046583”.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Langs Langedorpweg,

Kadastraal bekend: Afdeling 4 (HOUTAVE) , sectie D, nr 0139 F

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 15 september 2021 tot en met 14 oktober 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij

Gemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54

Pagina 5 van 12

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok