Back to Top

Meetkerke, Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke

Openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping gelegen Hoeksam 23.








Volgende aanvrager(s)



Dumarey Kathleen



Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

            - stedenbouwkundige handelingen



Kort omschreven gaat het over het “plaatsen van een overkapping”.



De aanvraag heeft als adres(sen):



Hoeksam 23, 8377 Nieuwmunster (Zuienkerke),

Kadastraal bekend: Afdeling 5 (NIEUWMUNSTER) , sectie A, nr 0439 C



De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Hierbij kan u terecht voor meer info.



De aanvraag ligt van 13 september 2018 tot en met 12 oktober 2018 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:





Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke



Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)





Voor meer informatie kan u terecht bij



Gemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54

Pagina 8 van 9

Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok