(DECREET VAN 28 APRIL 1993)

Openbare zitting

  1. Verslag van de vorige vergadering van 26/01/2017.

De gemeenteraad keurt eenparig het verslag van de vergadering d.d. 26/01/2017 goed.

  1. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van een machine voor onkruidverdelging.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring voor de aankoop van een machine voor onkruidverdelging, keurt het bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.

De nodige kredieten voor de aankoop van een machine voor onkruidverdeling, geraamd op 30.000,- euro, werden voorzien in het budget onder IE – 22 – 0119-02/2 300 000.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

  1. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van een lichte vrachtwagen met open laadbak dienstig voor de onkruidverdelging.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring voor de aankoop van een lichte vrachtwagen met open laadbak voor het vervoer van de machine voor onkruidverdelging, keurt het bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.

De nodige kredieten voor de aankoop van een machine voor onkruidverdeling, geraamd op 35.000,- euro, werden voorzien in het budget onder IE – 3 – 0119-02/2 430 000.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

  1. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de aankoop van een lichte vrachtwagen met open kipbak en materieelkoffer.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring voor de aankoop van een lichte vrachtwagen met open kipbak en materieelkoffer, keurt het bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.

De nodige kredieten voor de aankoop van een lichte vrachtwagen met open kipbak en materieelkoffer, geraamd op 45.000,- euro, werden voorzien in het budget onder IE – 3 – 0119-02/2 430 000.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

  1. Onderhouds- en herstellingswerken aan diverse landbouwwegen dienstjaar 2017 – Verloren Hooistraat e.a.: goedkeuring ontwerpdossier en wijze van gunnen.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het ontwerpdossier onderhouds- en herstellingswerken aan diverse landbouwwegen dienstjaar 2017 – Verloren Hooistraat e.a.

De kostprijs voor onderhouds- en herstellingswerken aan diverse landbouwwegen dienstjaar 2017 – Verloren Hooistraat e.a. wordt geraamd op een totaal bedrag van 361.462,09 euro (BTW 21 % inbegrepen) waarvan 340.165,49 euro ten laste van de gemeente Zuienkerke en 21.296,61 euro ten laste van de stad Blankenberge via Farys-Intervia.

De nodige kredieten voor onderhouds- en herstellingswerken aan voornoemde diverse landbouwwegen werden voorzien in het budget onder IE – 5 – 0200-00/2 240 007.

De gunning zal geschieden via openbare aanbesteding.

  1. Personeel: wijziging personeelsformatie.

Ingevolge het behoud van de ex-gesco betrekkingen in de formatie en de uitbreiding van de formatie met een halftijdse betrekking administratief medewerker (C1-C3) in contractueel verband voor de dienst Ruimtelijke Ordening –Stedenbouw – Milieu – Huisvesting verleent de gemeenteraad eenparig zijn goedkeuring aan de nieuwe personeelsformatie.

  1. Personeel: aanpassen rechtspositieregeling.

Verhoging fietsvergoeding vanaf 01/01/2017

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de aanpassing van de rechtspositieregeling voor wat betreft de verhoging van de fietsvergoeding naar 23 cent per afgelegde kilometer.

Gesloten zitting

  1. Lindenhof: herbevestiging gemeentelijke vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur.

De gemeenteraad beslist eenparig de kandidatuur van Mevr. Van den Bossche Nicole als bestuurder van de bouwmaatschappij het Lindenhof te herbevestigen.i.o.De Secretaris                                                                                    De Voorzitter