blankenbergsedijkzuid

 

Het gemeentebestuur van Zuienkerke laat onderhouds- en herstellingswerkzaamheden uitvoeren aan de Blankenbergse Dijk Zuid en de Blauwe Torenstraat (een stukje van het gedeelte achter de Vagevuurwijk) te Zuienkerke.

De werken omvatten freeswerken, het openbreken van de bestaande verharding, grondwerk, het plaatsen van nieuwe fundering en het asfalteren.

Bij gunstige weersomstandigheden starten de werken vanaf 16/11/2020.

Deze werken zullen uitgevoerd worden door nv De Vriese, Oude Heirweg 17 te 8851 Koolskamp.

Tijdens de duur der werken zal er een verkeersverbod gelden in de voornoemde straten.

 

Planning der werken

Fase 1: alle freeswerken in de Blankenbergse Dijk Zuid en de Blauwe Torenstraat (kant Vagevuurwijk, niet deel richting Zuienkerke daar dit deel in eerste instantie als omleidingsweg zal gebuikt worden)

Fase 2: kofferwerken (= opbreken bestaande verharding, grondwerk, plaatsen nieuwe fundering) in de Blauwe Torenstraat (kant Blauwe Toren)

Fase 3: kofferwerken Blankenbergse Dijk Zuid

 

Verkeersverloop

De Vagevuurwijk zal bereikbaar zijn via de Blankenbergse Steenweg.

De Blauwe Torenstraat tussen de Blankenbergse Dijk Zuid en de Heerweg blijft open voor verkeer zolang er geen nieuwe onderlaag in de Blankenbergse Dijk Zuid ligt.

Bij eventuele wijzigingen wordt u op de hoogte gebracht.

Wij vragen u begrip te tonen voor de hinder die u door deze werkzaamheden ondervindt.