BEKENDMAKING

Definitieve vaststelling van de inrichtingsnota ‘NIEUWMUNSTER’

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente

Zuienkerke brengt ter algemene kennis dat de inrichtingsnota ‘Nieuwmunster’ definitief werd vastgesteld door de gemeenteraad

op 25 maart 2021.

 

De definitief vastgestelde inrichtingsnota met bijlage,

ligt ter inzage in het gemeentehuis, dienst Omgeving:

elke werkdag van 9 uur tot 11 uur.

 

 

Te Zuienkerke, 08/04/2021

 

 

Namens het Schepencollege,

 

 

De Algemeen Directeur                                                              De Burgemeester

F. Goethals                                                                                     A. De Vlieghe