canada geese 4633130 640

 

De catastrofale overstromingen die België hebben getroffen, maakten veel slachtoffers. Velen onder hen weten niet meer wat ze kunnen doen om hun rechten rond de verzekering te doen gelden. We geven een overzicht.

Met wie moet je contact opnemen?

  • Meld zo snel mogelijk je schadegeval bij je brandverzekering, want het is de brandverzekering die je gaat vergoeden. Je verzekeraar opent een schadedossier en komt zelf ter plaatse om zijn hulp aan te bieden en zendt indien nodig een expert.
  • Vraag raad en bijstand aan je verzekeringsagent om je dossier samen te stellen: voornamelijk om de bewijsstukken te leveren van het schadegeval. Je moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.

Wat moet je weten?

Alle brandverzekeringen vergoeden materiële schade met name ten gevolge van overstromingen.

Controleer je polis op de omvang van de dekking: verzekeraars bieden doorgaans een uitgebreidere dekking.

Ga ook na of je recht hebt op bijstand. In dit geval zullen professionele vakmensen naar de plaats van het ongeval worden gestuurd.

Checklist overstromingen

Dreigt er overstromingsgevaar? Check snel wat je kan doen en hoe de brandverzekering jou kan helpen via https://www.abcverzekering.be/brandverzekering/checklist-overstromingen.

En wat bij een geschil?

Ondervind je moeilijkheden met je verzekeraar? Aarzel niet om contact op te nemen met je verzekeringstussenpersoon, de klachtenafdeling van je verzekeraar en, indien nodig, de Ombudsman voor Verzekeringen.

Ben je niet verzekerd?

Informeer bij het Rampenfonds in jouw regio of je financiële hulp kunt krijgen. Dat fonds kan optreden om een schadevergoeding toe te kennen in geval van een uitzonderlijk natuurverschijnsel dat door de overheid als natuurramp wordt erkend.

Sinds 1 juli 2014 zijn de bevoegdheden van het Rampenfonds overgeheveld naar de regio's, die de voorwaarden van een eventuele interventie bepalen. Elk Rampenfonds bepaalt zijn interventievoorwaarden.

Vraag naar je schadeattest

Ben je het slachtoffer van een overstroming? Aarzel dan niet om je verzekeraar of verzekeringsmakelaar een schadeattest te vragen.

Op basis van het attest geven handelaars, die lid zijn van Comeos en de Federatie van handel en diensten, van 4 augustus tot 4 september 2021 aanzienlijke kortingen aan de slachtoffers van de ramp. De lijst van deelnemende (winkel)ketens is te vinden op www.commercecares.be.  

Het is niet uitgesloten dat je dat attest ook voor andere diensten kan gebruiken.