BEKENDMAKING HERNEMING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE VAN EEN WIJZIGING VAN DE OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG TIJDENS DE LOPENDE PROCEDURE

 

 

Volgende aanvrager(s)

de heer Casselman Stephane

Heeft/hebben een aanvraag ingediend voor:

     - stedenbouwkundige handelingen

     - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over “bouwen/ slopen / verbouwen & verder exploiteren van een varkens- en rundveehouderij”.

De aanvraag heeft als adres(sen):

Bontepoortstraat 3, 8377 Zuienkerke & Zeelaan 7, 8000 Brugge

Kadastraal bekend gedeelte Zuienkerke: Afdeling 2 (ZUIENKERKE) , sectie C, nr 0333 D , nr 0333 E & 0333 B

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen. Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 20 november 2021 tot en met 19 december 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres:

Dienst voor Omgevingsvergunningen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dit kan:

- analoog per brief naar bovenstaand adres van Dienst voor Omgevingsvergunningen.

- digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)

Voor meer informatie kan u terecht bij

Gemeentelijk contactpunt

e-mail gemeente: omgeving@zuienkerke.be

tel: 050/43.20.54