vrijwillgers bib c5504

 

Als een arendsnest kijkt “de Boekennok” uit over de Polders tussen Zuienkerke en ver voorbij Brugge. Eertijds bemand door Marleen Peeters (bibliotheek Blankenberge) werd 10 jaar geleden de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de bibliotheek overgenomen door 5 vrijwilligers. In een beurtrolsysteem zijn deze vrijwilligers wekelijks beschikbaar op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag om de uitgeleende boeken terug te ontvangen, nieuwe boeken uit te lenen, het boekenverkeer tussen de Boekennok en de Bibliotheek van Blankenberge te verzekeren, te antwoorden op de vragen van de ontleners, nieuwe boeken te kaften, beschadigde boeken daar waar mogelijk te herstellen, … Het is duidelijk dat dit alles niet kan binnen de voorziene 2 uren per sessie. Veel van de praktische taken worden dan ook vaak thuis aangepakt. Maar dit is geen last voor Ann, Monica, Tina, Roger en Mark die daarnaast ook nog zorgen voor een gezellige sfeer door de Bibliotheek op geregelde tijdstippen een seizoensgebonden look geven. Ook zorgen zij voor de organisatie en de uitwerking van speciale momenten: een voorleesnamiddag voor kleuters, een poëtische Valentijnsviering, een muzikale omkadering, … Tevens proberen zij de werking van de Bibliotheek te optimaliseren door ondermeer de standaard momenten voor het inleveren van de boeken uit te breiden bij middel van een permanent beschikbare publieke ‘inleverbus’. Daarnaast zorgen ze op de vier dorpen voor het aanvullen van de lokale boekenhuisjes met afgeschreven boeken. En nog zo veel meer …!

Ondanks de onverdroten inzet van de vrijwilligers en de samenwerking met de gemeenten Zuienkerke en Blankenberge is er echter een terugval van het aantal lezers te merken. De pandemie zal hier niet vreemd aan zijn maar van een heropleving kan op vandaag bezwaarlijk gesproken worden. Vooral jongeren haken gemakkelijk af of laten zich verleiden door digitale activiteiten. Lezen wordt dan in vele opzichten een last (of via de school: een verplichting). Volwassenen zien hun precaire tijdsbesteding dikwijls opgaan in de organisatie van de huiselijke agenda’s en laten hierdoor makkelijk een bezoek aan de bibliotheek achterwege. Nochtans heeft het lezen van een papieren boek zoveel meer in zich en is een bezoek aan de bibliotheek vaak ook een sociaal ontmoetingsmoment. Ook aan de keuze van de boeken zal het niet liggen want het aanbod van hedendaagse literatuur en bestsellers is voor jong en oud zeer ruim.

Maar nogmaals: aan enthousiasme ontbreekt het de 5 vrijwilligers niet. En om dit te onderlijnen trekken ze er binnenkort met z’n allen op uit voor een tweedaagse fietsrit en verblijf in de Westhoek.

Een trappist en een goed boek … Meer moet dat niet zijn !

Op naar de volgende 10 jaar !