Back to Top
zuienkerke logo 200px
 
hamburger menu 1

Gemeente Zuienkerke informeert.

Elektronische identiteitskaarten

 


Procedure voor de aflevering van de elektronische identiteitskaart:
 

U ontvangt een oproepingsbericht en meldt zich persoonlijk aan in het gemeentehuis bij de dienst burgerzaken voor ondertekening van een basisdocument. Hiervoor brengt u 18,30 euro en een recente pasfoto met witte achtergrond, zonder glimlach, mee.

 

Speciale aandacht vragen wij voor de kwaliteit van de pasfoto. De laatste tijd bieden zich steeds meer inwoners aan met foto’s welke ze zelf afprinten via hun home-p.c. Wij moeten deze zelfgemaakte foto’s systematisch weigeren. Wij raden iedereen aan om foto’s te laten maken bij een beroepsfotograaf, want ook foto’s genomen in een fotocabine, voldoen niet steeds aan de gestelde normen.

Een tweetal weken na ondertekening van uw basisdocument ontvangt u thuis een witte anonieme enveloppe met daarin uw pin- en puk-code. Met deze codes komt u terug naar de dienst burgerzaken voor het afhalen van uw identiteitskaart. Op dit ogenblik krijgt u de kans om uw pin-code te wijzigen. U moet de pin- en pukcode bewaren. Bewaar ze niet samen met uw eID.


 

Belangrijk:

* De uitnodiging met uw pin- en pukcode moet u nadien zorgvuldig bewaren op een veilige plaats en dit gedurende de volledige geldigheidsduur van uw identiteitskaart.


* De elD is een beveiligd en verplicht identiteitsdocument voor Belgen vanaf 12 jaar oud. Info: www.ibz.rrn.fqov.be  Indien uw kind reeds een kids-ID met vervaldatum na de 12de verjaardag heeft, blijft deze ook geldig tot einddatum van de kaart. Voor het vervallen van de kids-ID wordt een oproep verstuurd voor het aanvragen van een eID. 


* Uitreiking eID via spoedprocedure: de leveringstermijn voor een spoedprocedure is 1 werkdag na aanvraag indien de eID aangevraagd werd voor 15 uur. De spoedprocedure kost 101,60 euro. Info: www.ibz.rrn.fgov.be


* De elD kan ook worden gebruikt als reisdocument in de EU en enkele andere landen. Zie www.diplomatie.belqium.be (– diensten – op reis in het buitenland – reisdocumenten).


* Losgekomen chip? Vraag meteen een andere elD aan bij uw gemeente. Info: +32 (0)2 518 21 17.


* Elektronische handtekening op documenten zetten. Info: www.certipost.be
 

* Toepassingen: eigen dossier raadplegen bij Rijksregister https://mijndossier.rrn.fqov.be  En veel meer. Zie www.mybelqium.be

* Verlies of diefstal? Bel meteen DOCSTOP 00800 2123 2123.

 
* ElD teruggevonden? Verwittig meteen je gemeente!Wij gebruiken enkel technische cookies om deze website te laten werken. Met het gebruik van deze site geef je de toestemming om cookies te gebruiken.
Ok