De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 26 november 2009 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 29/10/2009.
2. IMWV: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 16/12/2009.
3. WVI: goedkeuring agenda van Buitengewone Algemene vergadering d.d. 09/12/2009.
4. IMEWO: intekening voor de kapitaalsverhoging voor de aandelen E.
5. Kapitaalsverhoging Imewo - aandelen E - financiering.
6. OCMW: meerjarenplan 2010-2012 - goedkeuring.
7. OCMW: budget 2010 - kennisname.
8. Herstellings- en onderhoudswerken aan diverse landbouwwegen - goedkeuring verrekening nr. 1
9. Vaststellen van rooilijn verbindingsweg tussen de Mareweg en de Loweg.
10. Wijziging dotatie aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke dienstjaar 2009.
11. Verkeer: aanpassing aanvullende verordening houdende het invoeren van zone 30  schoolomgeving.
12. Personeel: goedkeuring rechtspositieregeling.
13. Personeel: goedkeuring aangepast arbeidsreglement.
14. Personeel: deontologische code.
15. Varia.

Geheime zitting

1. IMWV: aanduiding volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager voor de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 16/12/2009.
2. WVI: aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 09/12/2009.