Tijdens de openbare zitting van de gmeenteraad op 29 december te Zuienkerke werd akte genomen van het ontslag van de huidige burgemeester Henri Cuypers op 1 januari 2010. Dhr. Alain De Vlieghe wordt benoemd tot burgemeester van Zuienkerke vanaf 1 januari 2010. De eedaflegging gebeurde reeds op 21 december in handen van de gouverneur van de provincie. 

Tegelijkertijd heeft mevr. Annelies Dewulf haar ontslag aangeboden als OCMW raadslid eveneens vanaf 1 januari 2010, en dit om een onverenigbaarheid te vermijden als kandidaat derde schepen. De gemeenteraad heeft de kandidatuur van Annelies als schepen bekrachtigd, waarna zij de eed heeft afgelegd in handen van burgemeester Cuypers.Verder werd in de gemeenteraad ook de belastingen en retributies voor het dienstjaar 2010 vastgelegd. Deze blijft bijna helemaal gelijk aan de huidige belastingen van 2009. Verder werd de dotatie aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke goedgekeurd en het budget voor het dienstjaar 2010 vastgelegd, na een overzichtelijke uitleg van de nieuwe burgemeester De Vlieghe.