De jongste weken komen meer klachten komen binnen over schade aan pluimvee. Binnen de dorpskernen van Groot-Zuienkerke zijn vossen waargenomen. Bewoners maken ook meldingen van vernielde vuilniszakken en vuinlisbakken met verspreiding van vuilnis. Deze webmaster verloor alvast   3  4 eenden... 

Misschien sloop de vos ook bij u de tuin binnen? Om de schade in onze gemeente op te volgen en om ook op Vlaams niveau bij te dragen tot betere inzichten in de vossenproblematiek organiseert onze gemeente in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop u elk schadegeval kan noteren. 

Dit meldpunt kan u bereiken door op de onderstaande link te klikken. Door dit meldpunt aan te vullen, draagt u als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossenproblematiek. Deze informatie kan een eerste stap naar een oplossing kan betekenen!


 Link naar het formulier: http://hvv.be/page/42/Vossenschade.aspx