In het jaar 1827 besliste het gemeentebestuur van Zuienkerke een gemeenteschool te bouwen. In 1828 werd een huis met erf aangekocht van de armenzorg, het ocmw. Het huis werd verbouwd tot woning voor de onderwijzer en 1 klaslokaal en dat is het lokaal waar we ons nu in bevinden. In 1943 is het dan gemeentehuis geworden. Sedert al die jaren is het gemeentehuis al diverse malen verbouwd en de laatste verbouwing dateert van 1991.

Waarom nu deze verbouwing ?
In de eerste plaats wegens plaatsgebrek.
Er waren diensten en personeel bijgekomen, de toegankelijkheid voor mindervaliden was niet in orde, de schepenen hadden geen apart bureel, het politiekantoor voldeed niet meer aan de huidige normen en alle bestaande lokalen hadden dringend een opfrisbeurt nodig.Na bevraging bij het personeel, het college en de gemeenteraad naar de noden, de wensen en de gebreken, heeft ons college een programma opgesteld en dit voorgelegd aan het studiebureel Philippe Lobelle uit Sint- Andries Brugge.

Een van de denkpistes was om een nieuw gebouw op de parking achter het gemeentehuis te plaatsen waar het ocmw en de politie zou ondergebracht worden en het bestaande gemeentehuis te vebouwen voor de gemeentelijke administratie.

Dit idee had als nadeel dat we een stuk parking zouden verliezen en dat de diensten niet allemaal onder hetzelfde dak zouden zitten en deze scheiding van' tafel en stoel' zou nadelig zijn voor de werking en ook naar de bevolking toe.

Na veel reken- en studiewerk heeft het College beslist om het bestaande gebouw te verbouwen en alle diensten zowel de gemeentelijke administratie , de ocmwdiensten, de politie en de post onder 1 dak te brengen.
Onze architect Philippe Lobelle kwam direct met het voorstel om onze grootste troef: 'het prachtige polderzicht' om dit optimaal te benutten .En tijdens de rondleiding , wanneer we op de 1ste verdieping zijn, zal iedereen kunnen beamen hoe mooi ons vlakke land wel is. Ik mag wel zeggen dat Zuienkerke nu net als Antwerpen ook een schoon verdiep heeft.Het bestaande gebouw heeft een grondoppervlakte van 550m2 en daarvan was er maar 200 m2 benut op de eerste verdieping Zodus de grootste verbouwing is op de eerste verdieping gebeurd. Er werd aandacht besteed aan het estethische maar ook het functionele werd niet vergeten en er is eveneens aan de toekomst gedacht. Er werden enkele extra burelen bij voorzien.

De aanbesteding van de werken heeft plaatsgevonden op 16 november 2009. Er waren 6 aannemers en de laagste bieder was de firma Bouw en Renovatie van Rekkem met een prijs van 822.450 Euro btw inclusief. De werken zijn gestart in de 3de week van maart 2010. Tijdens de werken is het gemeentehuis volledig ontruimd uitgenomen de raadszaal waar de gemeenteraden en de huwelijken in die periode gewoon zijn blijven plaatsvinden.

Alle diensten zijn echter in bureelcontainers op de parking achter het gemeentehuis ondergebracht en daar heeft het personeel gedurende 10 maanden gekampeerd en ook gewerkt. Zuienkerke had dus 10 maanden een 'containerpark'.
Eind januari 2011 zijn we verhuisd naar ons nieuw gemeentehuis. De 2de fase van onze verbouwing nl. de herinrichting van de raadszaal is dan begonnen en heeft een 2-tal maanden geduurd.


Beste mensen, de verbouwing die zeker geen gemakkelijke klus was is zeer vlot verlopen, mede dankzij de goede samenwerking en de vakkennis van Celine , medewerker van het studiebureel Lobelle en zeker ook Christoph, de werfleider van de aannemer en natuurlijk ook de vakkennis van alle mensen die hier gewerkt hebben. Jullie waren een fantastische ploeg, zeer aangenaam om mee samen te werken. Het resultaat mag gezien worden en ik ben daar fier op.

De grootste spelbreker tijdens de werken was het slechte weer. ledereen herinnert zich nog de overvloedige regenbuien deze zomer en nadien de strenge winter met veel sneeuw en vrieskou. Ik heb nog nooit zoveel naar de weerberichten geluisterd en zoveel keer Frank en Sabine verwenst als in die periode. En ik heb ook nog nooit zoveel wakker gelegen en geluisterd naar de regen en gehoopt dat het zou stoppen. Niettegenstaande alle pogingen om het water buiten te houden was er toch heel wat schade aan de plafonds en de keuken op het gelijkvloers. Dankzij de tussenkomst van de verzekering is alle schade vergoed.Beste genodigden , ik ben zeer blij met het resultaat en ook zeer blij dat de werken achter de rug zijn, maar toch zal ik het missen. De wekelijkse werkvergaderingen met Céline en Christoph,het vele telefoneren met elkaar, het oplossen van de problemen. Kortom het was een drukke maar voor mij ook een aangename periode.
Zoals jullie zien is onze raadszaal aangekleed met een prachtig kleurrijk schilderij. Hier hangt een tsunami van de hand van kunstenaar Mare De Geeter uit Blankenberge die ons dit kunstwerk heeft geschonken en als ik dit werk zie prijs ik mij gelukkig dat we deze zomer geen tsunami over ons gemeentehuis hebben gekregen.

In de gang op het 1ste verdiep hangt een schilderij van Lisette Wijckmans uit Dudzele.
Zij heeft een prachtig plekje van Zuienkerke treffend op doek gezet, ook zeer herkenbaar voor vele Zuienkerkenaars.

En van onze plaatselijke kunstenaar Wielfried Vanwynsberghe, beter gekend als Wyns, die trouwens dit jaar zijn jubileum viert van 50 jaar kunstenaar, krijgen we een werk van 4 meter op 1 meter die het vlakke polderlandschap weergeeft.
Bedankt aan deze 3 kunstenaars voor de milde schenking, we zullen er goed voor zorgen.
Vooraleer af te sluiten wil ik iedereen nog eens bedanken. Het studiebureau Lobelle en in het bijzonder Céline, Christophe en zijn team, alle onderaannemers en aannemers, de technische dienst van de gemeente die vele klusjes hebben opgeknapt en die samen met het administratief personeel de verhuis van en naar de containers vlot hebben laten verlopen.

Bijzondere dank aan het administratief personeel die morgen tijdens de opendeurdag voor de volledige bevolking van Zuienkerke op vrijwillige basis de bar zullen uitbaten.
Zeker ook veel dank aan het College en de gemeenteraad voor de medewerking in het dossier.