De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 26 mei 2011 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 28/04/2011 - goedkeuring.
2. IMWV : goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 22/06/2011.
3. IVBO : goedkeuring agenda van de Algemene vergadering d.d. 22/06/2011.
4. Cultuurraad : herwerking van het subsidiereglement coproducties.
5. Jeugdwerkbeleidsplan 2008-2010 : goedkeuring verantwoordingsnota 2010.
6. Aanleggen van voetpaden in de Vagevuurstraat: goedkeuring ontwerpdossier, voorwaarden en wijze van gunnen.
7. Scholengemeenschap "de Oostkant" : goedkeuring samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2011-2014.
8. Varia

Geheime zitting.

1. IMWV : vaststellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering d.d. 22/06/2011.
2. IVBO : vaststellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering d.d. 22/06/2011.


Het verslag van de gemeenteraden kunt u nalezen in de volgende editie van het Polderkrantje.