De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoektde gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 30 juni 2011 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 26/05/2011.
2. Financiën : budget- en jaarrekening gemeente dienstjaar 2010.
3. Financiën: budgetwijziging nr. 1 gemeente dienstjaar 2011.
4. OCMW : jaarrekening en jaarverslag 2010 - kennisname.
5. Interlokale vereniging BZD Wonen : verslaggeving werkjaar 1 (van 18/01/2010 t.e.m. 17/01/2011) ten behoeve van Wonen Vlaanderen - goedkeuring jaarrekening.
6. Onderhandse verkoop van een autostandplaats gelegen in residentie "De Roose".
7. Gemeentelijke Basisschool: uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2011-2012.
8. Varia


Geheime zitting.

1. Tijdelijke aanstelling van een waarnemend secretaris tijdens de verlofperiode van de titularis.