Christus ten val. Enkele toeschouwers reageren verschrikt.