De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 29 september 2011 om 20 uur.

DAGORDE Openbare zitting.

1. Verslag van de vorige vergadering van 25/08/2011.

2. Onderwijs : goedkeuring rekening 2010-2011 van de scholengemeenschap "De Oostkant".

3. Onderwijs : goedkeuring begroting 2011-2012 van de scholengemeenschap "De Oostkant".

4. Onderwijs : afsluiting convenant voor korte vervangingen van de scholengemeenschap "De Oostkant" voor het schooljaar 2011-2012.

5. Varia