Op 14 oktober werden enkele verdienstelijke inwoners van Zuienkerke in de bloemetjes gezet.TOESPRAAK ALAIN DE VLIEGHE, BURGEMEESTER

VIERING VERDIENSTELIJKE INWONERS INES FERNANDEZ ALONSO MISS WEST-VLAANDEREN 2012.

Beste verdienstelijke inwoners,

leder jaar worden de verdienstelijke inwoners van onze gemeente gevierd.

Maar door de verbouwing aan het gemeentehuis is het nu wel een paar geleden dat dit gebeurd is.

Het is de bedoeling dat er mensen gevierd worden die voor onze gemeente iets gedaan hebben of die op één of andere manier Zuienkerke op de kaart zetten.

Vandaag vieren we verschillende verdienstelijke inwoners zoals laureaten van de arbeid, voorzitsters of voorzitters van verenigingen en toch wel iets unieks voor onze gemeente Miss West-Vlaanderen en sedert dinsdagavond met zekerheid de enige kandidate voor West-Vlaanderen voor Miss België.

Als burgemeester is het een eer en zeker een genoegen iets meer te vertellen over Ines.

Het is misschien heel moeilijk om nog iets nieuws te zeggen over onze Miss, want er is al heel wat geschreven en verteld in de kranten en op het internet en in ons Polderkrantje van oktober is ze uitgekozen als 'Mensen van bij ons'.

Toch iets kort voor de mensen die haar niet kennen.Ines is een 20-jarige eerstejaarsstudente fysica en sterrenkunde. Zij studeert in Gent. Zij is perfect tweetalig wat voor een toekomstige Miss België zeer belangrijk is.Zij woont al heel haar leven in Zuienkerke en als kind ging ze naar de gemeenteschool in Zuienkerke. Tot haar achttiende is ze naar Brugge naar het Sint-Lodewijkscollege geweest.

Voor haar talen was ze van plan voor negen maanden naar Cambridge, Hawaï en Costa Rica te gaan. Maar die plannen zijn eventjes uitgesteld.

Waarom heeft ze eigenlijk aan deze wedstrijd meegedaan? Dat is eigenlijk toevallig gegaan. Toen ze vorig jaar tijdens de blokperiode in een pauze even aan het rondneuzen was op zolder, stootte ze op een oude foto van mama, die in 1984 en 1985 in de finale zat voor miss België. Ines wist daar eigenlijk niks van af.

Mama heeft haar verhaal daarover gedaan en zo heeft Ines beslist zich ook in te schrijven.

Er waren 220 inschrijvingen in de provinciale voorronde en op 17 september is Ines dan verkozen tot Miss West-Vlaanderen. Hou zou het ook anders kunnen,met een mooie papa en een prachtige mama.

Op 8 januari 2012 zal de finale plaatsvinden van Miss België en hopelijk mag Zuienkerke dan feestvieren met onze Zuienkerkse Miss België.

We gaan zeker duimen en stemmen voor je! Moest het niet lukken dan kan binnen enkele jaren zus Margaux nog eens proberen en misschien derde keer goede keer. Maar ik ben ervan overtuigd dat het zeker niet nodig zal zijn.

Tenslotte wil ik Ines en haar familie bedanken om in de drukke agenda een plaatsje vrij te maken voor Zuienkerke en hopelijk kunnen we je nog eens vieren in 2012.

Veel succes en bedankt.Beste aanwezigen Beste Sonja

Het doet me plezier dat ik een dankwoordje mag uitspreken voor de inzet en het vrijwillige engagement van Sonja Demeyere.

Sonja ken ik al van op de lagere school. Ze zat helaas niet met mij maar wel met mijn zus in de klas en later zagen we elkaar ook regelmatig op de bus naar Brugge, toen we er ons middelbaar onderwijs volgden. Hierover zal ik niet verder uitweiden. Dat is gespreksstof voor straks op de receptie.

Nu wil ik het wel hebben over het vrijwilligerswerk van Sonja als bestuurslid van verenigingen in onze mooie deelgemeente Houtave. Daar stond Sonja mee aan de wieg van de parochieraad onder leiding van priester Robert Dugardyn. Ze werd voorzitster en startte met haar ploeg een aantal activiteiten op, zoals de 'kaarting', de lichtmisviering en de 'dank na oogst viering' die nu nog steeds met succes verder georganiseerd worden.Sonja maakte ook van bij de start van de federatie van onze vier parochies deel uit van de federale stuurgroep, die aangesteld werd in oktober van het jaar 99 van de vorige eeuw. Zij is nog steeds lid van deze stuurgroep en een van haar taken daarin is de omkadering en de organisatie van de jaarlijkse solidariteitsviering.

Vandaag zetten we Sonja in de bloemetjes vanwege haar engagement in de KVLV, de vereniging met de welluidende ondertitel 'Vrouwen met Vaart'. In 1986 is Sonja bestuurslid geworden van KVLV Houtave als opvolgster van haar moeder Hedwige Scheemaeker. In 1998 werd ze voorzitster en bij de verkiezingen in hetzelfde jaar werd Sonja ook verantwoordelijke bij het gewest. In 2001 werd Sonja voorzitster van het gewest en dat is zij nu nog altijd.

Maar als voorzitster van KVLV Houtave heeft zij in 2010 een termijn van 12 jaar beëindigd en dat is de reden waarom wij Sonja vandaag graag huldigen als verdienstelijke inwoner van onze gemeente.

Sonja, hartelijk bedankt voor je inzet en verder nog veel geluk en een hele goede vaart gewenst! Dankjewel!

Noël Delaere 14-10-2011Toespraak Schepen Wim Cools Beste genodigden,

Onze volgende gevierde mevrouw Jeannine Samijn werd voorzitter van de Vriendenkring van de Vrijwillige Bloedgevers in opvolging van ere-hoofdveldwachter Romuald Willem in het jaar 1992.

Jeannine, tijdens jouw voorzitterschap realiseerde je verschillende nieuwe initiatieven en organiseerde je talrijke activiteiten om de kas van de vereniging te spijzen om de bloedgevers jaarlijks aan een democratische prijs een souper te kunnen aanbieden. Zo organiseerde je o.a. een tweedehandsbeurs met kindergerief en was de bloedgeversvereniging met de avondmarkten ingericht op onze gemeente telkens present met een standje met Sangria of Picon.

In 1993 werd met de verenging zelfs deelgenomen aan de Westweterkwis, een programma dat destijds uitgezonden werd op de toenmalige BRT 2 radio.

Op jouw initiatief werden de bloedinzamelingen aangekondigd op de propagandaborden "Zuienkerke Aktieve Gemeente " die aan de invalswegen van de gemeente opgesteld staan. Jeannine jouw grootste verdienste was toch wel het groot aantal donoren dat je er telkens om de drie maanden kon doen aanzetten om op de bloedinzameling aanwezig te zijn en dit ondanks de steeds strengere normen die er door de bloedtransfusiedienst werden opgelegd. Naast een drankje dat na ieder bloedcollecte werd aangeboden kreeg ieder bloedgever met eindejaar als dank ook een klein geschenkje. 

En niet te vergeten natuurlijk je inzet voor het jaarlijks bloedgeversfeest waarbij de sporthal omgetoverd werd tot een ware feestzaal.

Jeannine, vorig jaar kondigde je op het bloedgeverssouper van 13 maart je afscheid als voorzitter en als bestuurslid van de Vriendenkring voor Vrijwillige Bloedgevers aan. Nu is het voorzitterschap van de bloedgeversvereniging in handen van de heer Walter Demeyere die reeds heel lang deel uitmaakte van het bestuur.

Het gemeentebestuur wenst je voor uw jarenlange inzet als voorzitter van de Vriendenkring van de Bloedgevers te bedanken en graag nodig ik je uit om eveneens een geschenkje in ontvangst te komen nemen.TOESPRAAK SCHEPEN JACQUES DEMEYERE

Beste gevierden, Beste genodigden,

Mij valt de aangename taak te beurt om Johan, Palmer Van Thourhout te huldigen bij het ontvangen van de oorkonde als erkentelijkheid voor bewezen diensten als hoofdverpleegkundige.

Johan startte in 1971 als verpleger in het A.Z. St-Jan van het OCMW Brugge, toen de Commissie van den Openbare Onderstand. Hij diende 5 jaar te werken als verpleger vooraleer deel te kunnen nemen aan het examen van hoofdverpleger.

Na 5 jaar en 2 maanden slaagde hij voor dat examen en werd in 1976 hoofdverpleger van de dienst Radiologie. "Hij was er toen dan ook de jongste hoofdverpleger".Patiënten kwamen voor Johan steeds op de eerste plaats.

Johan werd voor zijn inzet en 39 jaar trouwe dienst gehuldigd door zijn werkgever en kreeg als blijk van erkentelijkheid van ZIJNE MAJESTEIT KONING ALBERT II het ereteken van : RIDDER IN DE KROONORDE. Ook het gemeentebestuur wenst hem hiervoor te feliciteren. PROFICIAT

Johan het gemeentebestuur wenst U eveneens van harte te danken voor je jarenlange en onbaatzuchtige inzet als voorzitter van SKZ, de vereniging Sport, Kuituur, Zuienkerke verantwoordelijk voor het beheer en de uitbating van de cafetaria en de Notelaar. VAN HARTE DANK.
 

Toespraak Schepen Annelies Dewulf

Beste burgemeester, meestal ben jij het die op deze plaats staat maar vanavond ter gelegenheid van onze verdienstelijke inwoners is het nu jij die aan de overkant mag staan.

Want vanavond wordt ook jij gevierd! En dit voor je vele jaren inzet in de sportraad.

De sportraad werd opgericht in het jaar 1978. Van bij de start wasje er ook al bij. Je vond er goedje draai. Toen ik m'n oor te luisteren legde bij medebestuursleden van toen hoorde ik al snel dat de nodige dynamiek in je zat! Dit resulteerde dan ook datje op 6 september 1989 voorzitter werd. Dit in navolging van Gilbert Jonckheere. Onder jouw voorzitterschap werden vele activiteiten georganiseerd: sportquiz, fotofietszoektocht, koers op rollen, stratenloop, badmintontornooi, skeelerwedstrijd in de Vagevuurwijk, wielerwedstrijd voor wielertoeristen met een categorie voor Zuienkerkenaars en ook de Meetkerkse moerentocht en oudlandpoldertocht die tot op heden nog steeds georganiseerd worden. Jouw vaste taak was het uitstippelen van het parcours. En dat, burgemeester, was niet zonder risico...

Zeker niet wanneer je een politieagent op het jaagpad langs de vaart tegenkomt waar je niet met een wagen mag rijden... Geen medelijden; je werd op de bon gezet! Burgemeester, je voorzitterschap nam je serieus op. Je was plichtsbewust en had een groot organisatorisch talent. Je nam als voorzitter de leiding maar vond het zeer belangrijk dat de leden hun goed voelden.

Een goede teamgeest is de basis van een goede samenwerking en dat wasje bewust! Je organiseerde jaarlijks een souper voor de leden van de sportraad en voor alle medewerkers. Elk jaar opnieuw was het een gezellige avond.

Op 1/4/10 heb je je ontslag gegeven. Door je drukke agenda als burgemeester moest je keuzes maken. Toch stond je er op om nog mee te helpen aan de polderwandeltocht op 5/5/10.

32 jaar lang was je lid van de sportraad waarvan 21 jaar voorzitter. We willen jou oprecht bedanken voor je grote inzet! Burgemeester, je bent steeds welkom op de activiteiten van de sportraad en wensen je nog heel veel succes op professioneel vlak!