De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor dë eerste maal in zitting te vergaderen op woensdag 26 oktober 2011 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 29/09/2011.

2. Wijziging dotatie aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke dienstjaar 2011.

3. Financiën : budgetwijziging nr. 2 dienstjaar 2011.

4. Centraal Kerkbestuur : budgetten 2012 - akteneming.

5. Leveren en plaatsen van een nieuwe keuken in de cafetaria van de gemeentelijke basisschool - goedkeuring bestek en vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.

6. Ruimtelijke Ordening : voorlopige vaststelling van Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Optimalisatie van het hoogspanningsnetwerk in Vlaanderen - Openbaar onderzoek " - advies.

7. Overdracht van beheer van de "Biesestraat" (t.h.v. de Copsweg - Korte straat) tussen de Nieuwe Polder van Blankenberge en de gemeente Zuienkerke.

8. Erkenning Chiro Zuienkerke als Zuienkerkse jeugdvereniging.

9. Varia.