Op dinsdag 15 november 2011 is E.H. Freddie Rotsaert, Moderator van de Zuienkerkse federatie, overleden in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan te Brugge. Hij werd pastoor te Zuienkerke op 13 september 2003, in opvolging van E.H. Joris Weyts. 
 
Hij werd geboren in Oostende op 21 maart 1948 en tot priester gewijd te Ettelgem op 1 juli 1973. Hij werd benoemd tot medepastoor op de Sint-Bertinusparochie te Poperinge (1973-1987), daarna tot medepastoor op de Sint-Willibrordparochie te Middelkerke (1987-1994), vervolgens pastoor van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (De Tassche) in Ardooie (1994-1998), en pastoor in de federatie Sint-Germanus te Roeselare (1998-2003).

De begrafenis heeft plaats op woensdag 23 november om 11 uur in de Sint-Michielskerk te Zuienkerke. Pastoor Rotsaert had een passie voor orgelmuziek en componeerde recentelijk nog een lied over Zuienkerke. Sinds 1982 was hij voorzitter van de diocesane orgel- en klokkencommissie.Deze fotos tonen E.H. Rotsaert, enkele maanden geleden, bij de rondgang van de sacramentsprocessie te Zuienkerke.