De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 26 januari 2012 om 20 uur.

DAGORDE


Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 29/12/2011.

2. Mededeling van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2010 van het OCMW.

3. Leveren en plaatsen van een koelcel in de cafetaria van de gemeentelijke basisschool: goedkeuring bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen.

4. VariaDe verslagen van de gemeenteraden kunnen gelezen worden in de edities van het Polderkrantje en eveneens electronisch op deze website (zie rubriek Polderkrantjes).