De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 29 maart 2012 om 20 uur.

DAGORDE

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 23/02/2012.

2. Intrekking gemeenteraadsbeslissing d.d. 29/12/2011 houdende de heffing van opcentiemen op de heffing van het Vlaams Gewest op de verkrotting van gebouwen en/of woningen, voor het aanslagjaar 2012.

3. Jeugdwerkbeleidsplan 2011-2013 : goedkeuring verantwoordingsnota 2011.

4. Advies rekening kerkfabrieken 2011: O.L.-Vrouw Meetkerke, Sint-Bavo Houtave, Sint-Bartholomeus Nieuwmunste,r Sint-Michiel Zuienkerke.

5.Onderschrijven van het Save-charter voor Steden & Gemeenten.

6. Varia.
 

Het verslag van deze zitting kunt u nalezen in het eerst volgende polderkrantje, eveneens beschikbaar op deze site.