Zou Google maps bestaan hebben 235 jaar geleden?  En zo ja, hoe zou Zuienkerke (of Suwenkercke) er dan uitgezien hebben? Voor de believers hebben we alvast goed nieuws: Google maps bestond al in 1777, maar we konden het niet opvragen want we hadden gewoon nog geen internet verbinding.

En voor wie nu de wenkbrouwen fronst, laat ons er bij vertellen dat Google maps toen de "Ferraris kaart" noemde en uitgegeven werd tijdens het bewind van de Oostenrijkse Nederlanden. Thans is ze te raadplegen bij de ‘Koninklijke Bibliotheek van België – Belgica'.

We hebben alvast een detail van beide kaarten eens vergeleken met elkaar: een uittreksel van 1777 met een uittreksel 2012. Het resultaat mag opzienbarend genoemd worden:

Rechts boven herkennen we duidelijk Hoeve Kleiem. Centraal zie je het kruispunt van de Blankenbergse Dijk met de Nieuwe Steenweg. Daarboven staat de oude dorpsmolen. Op de nieuwe kaart verwijst enkel de naam 'Molenwal' nog hiernaar.

Op de oude kaart zie je de kerk, de omwalde pastorij en hoeve Willaert. Ook op de Google maps zijn deze duidelijk te herkennen (Kerk net boven de A).

Links onder zien we op de Ferraris kaart dat zowel de Kerkstraat als de Nieuwe Steenweg en de Meetkerkestraat reeds bestaan. Op de oude kaart is ook te zien dat de bebouwing beperkter is. Het totaal aantal inwoners in Zuienkerke bedroeg toen (in 1776) 548 zielen (nu zijn dat er 1453).

Is de interesse gewekt? Dan verwijzen we graag naar bijgaande link: http://belgica.kbr.be/nl/coll/cp/cpFerraris_nl.html.