De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 25 oktober 2012 om 18 h 30.

 

DAGORDE

 

Openbare zitting.

1. Verslag van de vergadering van 30/08/2012.

2. Wijziging dotatie aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke dienstjaar 2012.

3. Financiën : budgetwijziging nr. 2 dienstjaar 2012.

4. Centraal Kerkbestuur : budgetten 2013 - akteneming.

5. Gemeentelijke Basisschool : nieuw inschrijvingsbeleid en capaciteitsbepaling van de school.

6. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake snelheidsbeperking op de gewestwegen N307, N326 en N371- advies.

7. Varia.