Burgemeester Alain De Vlieghe

Krachtens artikel 7 § 1 van het Gemeentedecreet vond op 2 januari 2013 de installatievergadering plaats van de nieuwe gemeenteraad van Zuienkerke.

De agenda van deze raadszitting werdt als volgt vastgesteld:

1. Kennisgeving van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen.

2. Mededeling van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester.

3. Installatie gemeenteraadsleden en eedaflegging.

4. Vaststellen van de rangorde der gemeenteraadsleden.

5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.

6. Verkiezing van de schepenen en eedaflegging.

7. De verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

8. De verkiezing van de leden van de politieraad.Raadslid: Annie Dumon legt de eed af.


Raadslid Brigitte Bonte legt de eed af.

Raadslid Christine Jonckheere legt de eed af.


Raadslid Eddy Goethals legt de eed af.


Raadslid Geert Quintens legt de eed af.Raadslid Noël Delaere legt de eed af.De voorzitter van de gemeenteraad, Nicole Van den Bossche legt de eed af.


Eerste schepen Jacques Demeyere legt de eed af.


Tweede schepen Wim Cools legt de eed af.


Derde schepen Annelies De Wulf legt de eed af.


 De verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.


De nieuwe gemeenteraad.


De zitting was openbaar.