De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad
voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 24 januari 2013 om 20 uur.


DAGORDE

 

Openbare zitting.

 

1. Verslag van de vergadering van 27/12/2012.

2. Verslag van de installatievergadering van 02/01/2013.

3. Vaststellen toelagen voor het dienstjaar 2013.

4. Vaststellen budget gemeente dienstjaar 2013.

5. Gemeentelijke jeugdraad - erkenning als adviesorgaan.

6. Gemeentelijke cultuurraad - erkenning als adviesorgaan.

7. Varia.


Geheime zitting


1. Onderwijs : aanstellen van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger voor het beheerscomité van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

2. Onderwijs : aanstellen van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in het OCSG van de scholengemeenschap “De Oostkant”.

3. Onderwijs : aanstellen van een vertegenwoordiger en een plaatsvervangend vertegenwoordiger in de re-affectatie commissie van de scholengemeenschap “De Oostkant”.