Nieuwe provinciale verkeersveiligheidcampagne "Fietstoerisme in harmonie" 2013
van 9 maart tot en met 15 september 2013.

Ook in West-Vlaanderen stellen we vast dat het imago van de wielertoerist en recreatieve fietser negatief beïnvloed wordt door berichten over verkeersongevallen en onhoffelijk of agressief gedrag.

Op initiatief van de provinciegouverneur werd een integrale campagne uitgewerkt om de fietstoerist opnieuw een veilige en harmonieuze plaats op onze West-Vlaamse wegen te bezorgen.

Na een grondige omgevingsanalyse werd een actieplan ontwikkeld en werden aanbevelingen geformuleerd om het fietstoerisme in harmonie te laten verlopen met de verkeersregels uit de wegcode, een reglementair uitgeruste fiets, een correcte houding van de andere weggebruikers en tenslotte een goed aangelegd en onderhouden fietspad.

Om de doelgroep gemakkelijker te bereiken en te sensibiliseren is een webpagina opgezet met filmpjes en powerpoint voorstellingen.

De powerpointvoorstellingen zijn bedoeld om de vele clubs en verenigingen toe te laten hun leden via infosessies voor de campagne te sensibiliseren. De wielerbonden maar ook de verkeerscoördinatoren van de politiezones zullen de clubs hierbij graag bijstaan met raad en daad.


De gouverneur roept elke weggebruiker op om zijn gedeelde verantwoordelijkheid op te nemen en zijn medewerking aan deze belangrijke campagne te verlenen om het fietstoerisme op een verantwoorde wijze te promoten en op die manier een essentiële bijdrage te leveren tot een verkeersveiliger en hoffelijker West-Vlaanderen!

Nog even de link herhalen: http://www.west-vlaanderen.be/provincie/veiligheid/federaal/politioneleveiligheid/verkeer/fietstoerisme/Pages/default.aspx