De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 30 mei 2013 om 20 uur.


DAGORDE

Openbare zitting.


1. Verslag van de vergadering van 25/04/2013.
2. Finiwo : goedkeuring agenda en standpuntbepaling op de Algemene Vergadering d.d. 24/06/2013.
3. Imewo : goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 24/06/2013.
4. IMWV : goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 26/06/2013.
5. IVBO : goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 26/06/2013.
6. Gemeentelijke basisschool: vaststellen facultatieve verlofdagen schooljaar 2013-2014.
7. Gemeentelijke basisschool : goedkeuring huishoudelijk reglement schoolraad 2013-2017.
8. RESOC : streekpact 2013-2018 regio Brugge - bekrachtiging.
9. Goedkeuring ontwerpdossier voor de wegen-en rioleringswerken Wenduinesteenweg - Driftweg - Drift (fase 3).
10. Goedkeuring nieuwe algemene politieverordening.
11. Financiën : prefinancieren buitengewone uitgaven met eigen middelen.
12. Varia.


Geheime zitting.

  1. Finiwo : vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 24/06/2013.
  2. Imewo : vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 24/06/2013.
  3. IMWV : vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 26/06/2013.
  4. IVBO : vaststellen mandaat van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van 26/06/2013.
  5. Gemeentelijke Holding nv in vereffening : aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.

 

De Voorzitter N. Van den Bossche