Fotoverslag van de Sacramentsprocessie (deel 2).Een prachtige 9 jarige os trok de wagen met de apostelen.

Met dank aan de technische dienst.Symbolish; De jeugd draagt de oudstrijdersvlag, ooit gedragen door hun grootvader.
Pastoor Staelens leest het Tantum ergo Sacramentum, veneremur cernui.
Vendelzwaaien door het KLJ.


Marie-Anne Deloddere, voorzitster van het processie comitée dankt de aanwezigen en deelnemers.