De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 29 augustus 2013 om 20 uur.


DAGORDE


Openbare zitting.

  1. Verslag van de vorige vergadering van 27/06/2013.
  2. Financiƫn : budget- en jaarrekening gemeente dienstjaar 2012.
  3. Gemeentelijke Basisschool: lestijdenpakket schooljaar 2013-2014.
  4. Gemeentelijke Basisschool: uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2013-2014.
  5. Aankoop bus voor leerlingenvervoer - goedkeuren bestek en vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
  6. Herinschaling van de onbevaarbare waterlopen in het kader van de Interne Staatshervorming - princiepsbeslissing.
  7. Herinrichtingswerken aan de Blankenbergse Vaart te Meetkerke, Fase I - Deel 1- definitieve toezegging en vastlegging van het gemeentelijk aandeel.
  8. Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de gemeente Zuienkerke betreffende de afgifte van biometrische verblijftitels aan onderdanen van derde landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers.
  9. Erfpachtovereenkomst tussen het kerkbestuur O.L.-Vrouw te Meetkerke en de gemeente Zuienkerke.
  10. Varia


De secretaris: F. Goethals
De voorzitter: N. Van den Bossche