De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 26 september 2013 om 20 uur.


DAGORDE


Openbare zitting.

 1. Verslag van de vergadering van 29/08/2013.
 2. Centraal Kerkbestuur : goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabrieken Sint-Bavo te Houtave, O.L.Vrouw te Meetkerke, Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster, Sint-Michiel te Zuienkerke.
 3. Onderwijs : goedkeuring rekening 2012-2013 van de scholengemeenschap “De Oostkant”.
 4. Onderwijs : goedkeuring budget 2013-2014 van de scholengemeenschap “De Oostkant”.
 5. Onderwijs : afsluiting convenant voor korte vervangingen van de scholengemeenschap “De Oostkant” voor het schooljaar 2013-2014.
 6. Vlaams Plattelandsfonds : principiële goedkeuring voor de aanwending van de gelden uit het plattelandsfonds voor het dienstjaar 2013.
 7. WVI: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18/12/2013.
 8. Samenstelling gemeentelijke begeleidingscommissie.
 9. Aankoop tweedehands tractor met klepelmaaier.
 10. Varia.


Geheime zitting.

 1. WVI: aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18/12/2013.

De Voorzitter N. Van den Bossche
De Secretaris F. Goethals