Als je voor een zieke, een persoon met een handicap of een hulpbehoevende uit je omgeving zorgt, dan ben jij mantelzorger. Wie voor een ander zorgt, heeft daar voldoening van en krijgt vaak heel veel genegenheid terug. Maar mantelzorg is soms zwaar. Mantelzorg roept vragen op. Deze kunnen van praktische, financiële, relationele of psychologische aard zijn. Het ontbreken aan informatie is één van de grootste knelpunten in de mantel – en thuiszorg. Informatie over het aanbod van diensten, over de voordelen en tegemoetkomingen waar een mantelzorger en/of zorgbehoevende persoon recht op hebben, bij wie en waar je terecht kan met vragen en klachten. Voor wie aan mantelzorg doet is steun en informatie onmisbaar.

 

Ziekenzorg CM organiseert op maandag 14 oktober van 14u00 tot 16u00 in De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96 in Zuienkerke een infobijeenkomst. Zij doen daarvoor beroep op o.a. de dienst maatschappelijk werk CM, het Thuiszorgcentrum Brugge, de gemeente en het OCMW van Zuienkerke. Deelnemers vernemen bij welke diensten ze terecht kunnen voor ondersteuning in de thuiszorg. Een vertegenwoordiger van de gemeente en/of het OCMW geeft uitleg over thuis – en mantelzorg in de gemeente.

 

Inschrijven is noodzakelijk. Gratis voor alle inwoners van Zuienkerke. Deelnemers krijgen een infobrochure en een koffie of een thee. Voor inschrijvingen of meer informatie: Ziekenzorg CM, Oude Burg 23, 8000 Brugge. Telefoon: 050 44 03 19 of mail: mantelzorg.zzwv@cm.be