De parochieraad van Nieuwmunster wenste in het werkjaar 2012-2013 de verbondenheid binnen het dorp waar mogelijk te versterken. De raad blies nieuw leven in de Bartholomeüsfeesten, startte met de organisatie van het Oudlandvuur in samenwerking met KLJ, de gezinsbond en het feestcomité en participeerde binnen het lenteconcert. Deze initiatieven kenden veel bijval en brachten de nodige dynamiek om de ingeslagen weg te verbreden en te verdiepen.

 

Op 18 november 2014 viert ons dorp feest. 800 jaar terug werd in een oorkonde, gedateerd op 18 november 1214, Nieuwmunster voor het eerst vermeld. Weliswaar is Nieuwmunster als entiteit reeds ouder maar dit historische feit willen we niet zomaar laten voorbijgaan. 2014 wil zich dan ook aandien als een feestjaar waarbinnen we alle verenigingen, organisaties, besturen en Nieuwmunsternaars willen betrekken.


Project


Onder de werktitel “Nieuwmunster, dorp met uitzicht”, wensen we via verschillende initiatieven de toekomst van ons dorp te verzilveren. Dorp met uitzicht wil door een socio-culturele aanpak de verbondenheid binnen het dorp verder bestendigen en uitbreiden naar jonge mensen die zich binnen onze dorpsgemeenschap komen vestigen. Sociale cohesie is immers een belangrijke drijfveer voor de leefbaarheid van het platteland.

Het project wil ook de identiteit van het dorp met haar specifieke erfgoed- en landschapswaarden naar de toekomst verankeren. Nieuwmunster is immers schaars bebouwd gebied langs een slingerend historisch tracé. Het dorp baant langs deze weg een toekomst voor haar verleden.

We wensen via het project de verdere bescherming van het dorp toekomstgericht uit te lokken en zijn er van overtuigd dat deze keuze ook perspectieven kan bieden naar jonge gezinnen die zich stilaan in Nieuwmunster komen vestigen.


Open vergadering rond mogelijkheden project succesvol
 
Alle organisaties, verenigingen en besturen kwamen op woensdag 25 september om 20 uur in de Bommel samen voor een open overleg rond de organisatie van dit feestjaar.

De parochieraad St.-Bartholomeus, de kerkfabriek, KVLV Nieuwmunster-Houtave, KLJ Uitkerke-Zuienkerke, Bond 3x20 Nieuwmunster, Vrije Leefschool Akkerwinde, KLJ Oostende-Houtave, Gezinsbond Nieuwmunster, toneelvereniging de Bommelaar, het Batholomeuskoor, Landelijke Gilde Nieuwmunster, de G7 Hoeksam, Ziekenzorg Nieuwmunster en het gemeentebestuur van Zuienkerke besloten er om door overleg en samenwerking het feestjaar samen te organiseren.

Omdat het project sterk aansluit bij de projectoproep (Buurten op den buiten) van de Koning Boudewijnstichting (die projecten wil ondersteunen die de kwaliteit van het samen-leven in een buurt of dorp verbeteren, de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners en die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken) werd door de initiatiefnemers overwogen om een projectvoorstel in te dienen.

Om het project in samenspraak te begeleiden werd geopteerd om een dorpsraad ad hoc op te starten. De vroegmiddeleeuwse roots van ons dorp brachten de naam ‘de tempeliers’ naar voor.


 
In het kader van dit feestjaar worden heel wat activiteiten en evenementen gepland.

 
Een eerste activiteit is het planten van 800 bloembollen verspreid over het grondgebied Nieuwmunster.
Zoals u verder kan lezen zijn alle verenigingen van Nieuwmunster hier bij betrokken.
 
Deze activiteit gaat door nu zaterdag 19 oktober 2013 om 14 uur in het trefpunt "de Bommel" als verzamelpunt. Van hieruit vertrekken groepjes naar diverse locaties om de bloembollen in de grond te planten zodat het dorp in de lente 2014 zal openbloeien op haar paasbest. Ze worden vooral aangeplant op het historisch tracé van de Doelhofstraat en de kerk, maar zullen tevens te ‘zien’ zijn in Nivekerke, ’t Smisje, Hoeksam en rond de Leefschool Akkerwinde. Alle verenigingen worden opgeroepen om een stukje van de aanplant te verzorgen. 

Een tweede activiteit gaat door op woensdag 27 november: "
In voetstappen terugtreden" – lezing op de vooravond van 800 jaar Nieuwmunster door Historicus Prof. Van de Walle.