De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 31 oktober 2013 om 20 uur.


DAGORDE


Openbare zitting.


1. Verslag van de vergadering van 26/09/2013.

2. Financiƫn : budgetwijziging nr. 2 dienstjaar 2013.

3. Financiƫn : goedkeuring bestek, vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen voor het aangaan van een lening voor buitengewone uitgaven van het budget 2013.

4. Centraal Kerkbestuur : budgetwijziging nr.l dienstjaar 2013 van de kerkfabriek Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster - goedkeuring.

5. Centraal Kerkbestuur : budgetten 2014 - akteneming.

6. Imewo : gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein - verlenging vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016.

7. Imewo : agenda Algemene Vergadering in Buitengewone zitting d.d. 16/12/2013 en statutenwijziging - goedkeuring.

8. Finiwo : agenda Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 16/12/2013 - goedkeuring.

9. IVBO : agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 18/12/2013 -goedkeuring.

10. Vervangen van openbare verlichtingspalen en armaturen langsheen Hoeksam te Nieuwmunster.

11. Vervangen en bijplaatsen van openbare verlichtingsinstallatie langsheen de Nieuwe Steenweg te Zuienkerke.

12. Varia.


Geheime zitting.


1. Imewo : vaststellen mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting dd. 16/12/2013 alsook voor alle vergaderingen die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met 31/12/2018.

2. Finiwo : vaststellen mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 16/12/2013 alsook voor alle vergaderingen die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met 31/12/2018.

3. IVBO : aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 18/12/2013 alsook voor alle vergaderingen die vanaf het jaar 2014 georganiseerd worden tot en met 31/12/2018.De secretaris: F. Goethals
De Voorzitter: N. Van den Boscche