De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 28 november 2013 om 20 uur.


DAGORDE

Openbare zitting.


1. Verslag van de vergadering van 31/10/2013.

2. WVI: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18/12/2013

3. IMWV : goedkeuring agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 18/12/2013.

4. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW’s, kerkfabrieken en politiezones van elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting.

5. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, OCMW’s, kerkfabrieken en de politiezones van gas voor hun installaties en gebouwen.

6. Wijziging dotatie aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke dienstjaar 2013.

7. Ondergronds brengen van het bovengronds laagspanningsnet langsheen de Driftweg n.a.v. wegeniswerken.

8. Voorlopige overeenkomst van erfdienstbaarheidszone voor aanleg nutsleidingen en doorgang personeel gelegen langs de Nieuwe Steenweg 39A.

9. Kennisname nieuwe samenstelling Seniorenadviesraad.

10. Steun voor noodhulp in de Filipijnen via het Fonds van de Burgemeester - kennisname.

11. Varia.


Geheime zitting

 

1. WVI: aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 18/12/2013.

2. IMWV : aanduiding van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 18/12/2013.

3. Nieuwe samenstelling Gecoro - benoeming ledenDe Secretaris F. Goethals

De Voorzitter N. Van den Bossche