Mij valt de aangename taak te beurt om Leopold Deschepper te huldigen als laureaat van de arbeid in de sector Horeca met de titel Meester in het beroep uit erkentelijkheid voor bewezen diensten als zaakvoerder van de Schuure.

Begin de jaren ’80 werd de ouderlijke boerderij van Pol omgebouwd tot een danscafé, en Pol die voorheen ervaring opdeed in de toenmalige “Karekiet” ontpopte zich tot de geknipte uitbater. In de loop van de jaren werd een gevarieerd cliënteel opgebouwd. De zaterdagavond komt een wat jonger publiek en tijdens de weekdagen komen er veel mensen voor een rustige babbel met achtergrondmuziek uit de jaren zestig,zeventig of tachtig. Pol doet graag inspanningen voor mensen die het moeilijk hebben en organiseerde daarom regelmatig benefietavonden met optredens van “Will Tura, Dana Winner, Garry Hagger, Mama’s Jasje, Touch of Joy en diverse andere bekende Vlaamse artiesten”. Met de winst werd er financiële steun gegeven aan het Kinderkankerfonds, het Brandwondencentrum van Greet Rouffaer en het Zeepreventorium in de Haan.

Voor deze prachtige realisaties en het meer dan 30 jaar uitstekend beheer en management in de Horeca wordt Pol als zaakvoerder van het danscafé “ De Schuure” gehuldigd en kreeg als blijk van erkentelijkheid van ZIJNE MAJESTEIT KONING ALBERT II het ereteken van :

MEESTER IN HET BEROEP

Ook het gemeentebestuur wenst hem hiervoor te feliciteren.

PROFICIAT

Jacques Demeyere, schepen Zuienkerke


Ik denk dat het past om vandaag een officieel dankwoordje te zeggen aan jou Gilbert, voor de iaren inzet als bestuurlid en voorzitter van het VVV.

Graag zou ik bij deze gelegenheid de bestuursperiode even kort schetsen.

Het begon op 10 mei 1996 toen Jeannine Samijn, Freddy Decancq, Romain Van Belle, Gilbert Jonckheere en Johan Van Thounout, de eerste vierkerkeroute boven de doopvont hielden, het was een wandelen fietsroute van 28 km, langs de mooie landelijke wegen en de pittoreske dorpskernen van Zuienkerke. De leden hebben dan op 30 augustus 1996 het VVV. Zuienkerke opgericht als een feitelijke vereniging.

Na het ontslag van Jeannine als voorzitter werd Gilbert in 2007 verkozen tot nieuwe voorzitter.

Gilbert, de volgende initiatieven zijn door jou drijvende kracht gegroeid tot pareltjes, waarop we echt fier zijn. De voltreffers zijn: het Pudderondje, de Vierkerkenzoektocht, de deelgemeente naamborden met wapenschilden, de deelname aan ommetoertjes van Westtoer en tot slot maar niet in minst de realisatie van de Van Maerelant route.

Met deze realisaties kunnen wij met fierheid de eervolle voorzitter danken voor zijn mooie projecten die zorgen voor een betere uitstraling van Zuienkerke. Ze zijn ook op een zuinige manier met veel inzet, en met veel enthousiasme tot stand gekomen.

Het gemeentebestuur wenst je hiervoor te danken .

Bedankt Gilbert, voor al je inzet voor Zuienkerke

Jacques Demeyere, schepen Zuienkerke 22 november 2013

Vanavond wil ik graag een woordje van dank uitspreken voor de vrijwillige inzet en het gevarieerde engagement van Marie Louise Pyra.

Dat Marie Louise een echte vrijwilligster is, werd nog maar eens duidelijk toen ze na het overlijden van pastoor Freddy Rotsaert spontaan de pastorie een grondige poetsbeurt gaf. Dankzij haar kon onze gemeentelijke technische dienst haar tijdelijke intrek nemen in een pastorie, die blonk als een spiegel.

Voor Marie Louise lag dit poetswerk in het verlengde van het engagement dat ze al jaren opneemt in de Sint-Michielskerk. Daar voert ze tal van taken uit samen met haar man Willy en zij zorgt er vooral voor dat er mooie bloemen op het altaar en op andere plaatsen prijken.

Haar echtgenoot Willy was er de oorzaak van dat Marie Louise met vrijwilligerswerk begon. Doordat hij in diverse verenigingen meewerkte, zat Marie Louise vele avonden alleen thuis en zo besloot zij om zich ook te engageren. Ze werd Ziekenzorgvrijwilligster en algauw voorzitster van de plaatselijke Ziekenzorgkern en dit doet ze intussen al ruim 25 jaar met hart en ziel. Marie Louise werd ook voorzitster van de plaatselijke afdeling van het christelijk ziekenfonds CM en ook die taak vervulde ze gedurende 15 jaar. Pas toen het ziekenfonds op een andere manier georganiseerd werd en niet meer met plaatselijke afdelingen werkte, kwam er een einde aan dit engagement. Intussen was Marie Louise doorgegroeid naar de regionale werking en was ze lid van de Raad van Bestuur van CM Brugge.

Gedurende ruim 20 jaar was ze elke maand trouw op post om samen met de directie van het ziekenfonds en een twintigtal andere vrijwillige bestuurleden allerhande, vaak complexe, dossiers te bespreken.

Omdat zij vorig jaar een twintigjarige termijn als vrijwillig lid van de Raad van Bestuur van CM Brugge beëindigd heeft, willen we Marie Louise vandaag huldigen als verdienstelijke inwoner van onze gemeente.

Marie Louise, proficiat en hartelijk bedankt!

Schepen: Noël Delaere
De Chiro van Zuienkerke mocht zich vanaf maart dit jaar de beste Chiro van Vlaanderen noemen. De leiding veroverde deze titel tijdens het spel 'Chiro daagt je uit'.

Begin het werkjaar had de overkoepelende Chiro organisatie alle jeugdbewegingen opdrachten gegeven om een onderlinge competitie in gang te zetten. De leiding van de vijftien chiro's die de meeste punten scoorden mochten het op 9 maart onderling tegen elkaar opnemen in de finale.

Tijdens die finale was het de bedoeling om zoveel mogelijk opdrachten uit te voeren. De groepen konden pas aan een tweede opdracht beginnen als de eerste opdracht werd goedgekeurd door de scheidsrechters. Na de eerste finaleronde overleefd te hebben, zetten alle leiders individueel een glansprestatie neer in de tweede ronde. Zo mocht Zuienkerke samen met vier andere finalisten in de grote finale uitmaken wie uiteindelijk de winnaar zou worden. Daarin moesten de groepen opnieuw 5 opdrachten zo snel mogelijk uitvoeren.

Uiteindelijk bleek Chiro Zuienkerke veruit de beste! Daarmee is Chiro Zuienkerke niet aan haar proefstuk toe. Afgelopen werkjaar wonnen ze al de kampfotowedstrijd en de wedstrijd 'spel van het jaar'. Het is duidelijk dat de Chiro van Zuienkerke geen inzet en creativiteit ontbreekt. Er wordt voor de volle 100 procent gewerkt om de beweging te laten uitgroeien. Hier en daar steken wat groeipijnen de kop op maar deze zijn niet zo onoverkomelijk als ze wel lijken. Qua leden gaat het jullie voor de wind. Het gemeentebestuur wensen jullie nog vele mooie, avontuurlijke en fijne momenten toe met de ganse ploeg. Graag bieden we jullie een bon van de "Banier" aan, waardoor jullie de groep terug een leuke zaterdagmiddag kunnen geven. Proficiat!

Schepen: Annelies De WulfSam en Berend... nu zijn jullie aan de beurt. De 2 jongste verdienstelijke inwoners maar met een bijzonder puike prestatie! Toen ik jullie deze week ontmoette om over de overwinning te spreken zag ik een verborgen fierheid! Terechte fierheid, maar een enorme bescheidenheid! Tijdens de Belgische kampioenschappen roeien zijn jullie erin geslaagd om de lOOOmeter met de lange boot, als eerste te eindigen in een tijd van 3' 32". Hoewel de trainingen niet verliepen zoals de trainer het wilde vertrokken jullie met een klein hartje naar de wedstrijd. Op karakter en met een voortreffelijke teamgeest haalden jullie de eerste plaats binnen.

De helft van een kampioenenteam woont dus in onze gemeente. Berend en Sam toen jullie 12 jaar waren hebben jullie beide de sport leren kennen door deel te nemen aan een initiatiekamp roeien. De sport werd gesmaakt en geleidelijk aan werd het voor jullie een passie om verder te gaan. Hoewel het niet altijd zo evident is... De trainingen zijn niet alleen intensief qua frequentie maar ook van inhoud. Nu jullie in de A en B categorie zitten, wordt er zes keer per week getraind I De zaterdag en zondag op het water en tijdens de week wordt vooral op kracht en uithouding gewerkt.

Ik ben ervan overtuigd dat dankzij jullie optimisme en gedrevenheid de combinatie school en sport plezant blijft! Behoud jullie mentaliteit en bescheidenheid en misschien kunnen we jullie binnenkort volgen in de media. Ik hou het alvast in de gaten. Gefeliciteerd! Graag overhandigt het gemeentebestuur jullie nog een geschenkje.

Schepen: Annelies De Wulf
De volgende verdienstelijke inwoner die ik mag voorstellen, wordt vandaag in de bloemetjes gezet nadat ze na een goede 28 jaar haar pen en fototoestel opzij heeft gelegd.

Tina was in de gemeente de persvrouw die elke keer weer overal bij was, alles goed samenvatte en dat dan ook wekelijks publiceerde in het regionaal Brugsch Handelsblad.

Zij was ook de eerste vrouwelijke correspondent die voor dit weekblad werkte.

We mogen wel stellen dat over deze jaren heen er een goede band was tussen de gemeente enerzijds en Tina als persvrouw anderzijds.

Ook met onze redactieraad van het Polderkrantje werkte ze goed samen en we konden steeds op haar medewerking rekenen.

Nu zij dit hoofdstuk heeft afgesloten, blijft ze wel nog actief bij de Zuienkerkse bibliotheek als vrijwilliger.

Tina, wij vonden dit een reden genoeg om u als verdienstelijke inwoner te vieren.

Mag ik u dan ook vooraan vragen om een geschenkje in ontvangst te nemen.

Proficiat!!!!

Wim Cools Schepen

Vanavond heb ik het genoegen een jongedame van 19 jaar aan jullie voor te stellen namelijk Julie Beirens.

Julie komt uit een landbouwersgezin, ze is woonachtig te Houtave en ze droomt er al jaren van schrijfster te worden.

Voor de meeste Zuienkerkenaars is ze zeker geen onbekende, want in 2011 werd zij verkozen tot krak van de gemeente Zuienkerke.

Zij volgde daarbij haar opa , Michel Beirens op die het jaar voordien in 2010 werd verkozen tot krak van de gemeente Zuienkerke.

Ook werd Julie in ons Polderkrantje al geïnterviewd voor de rubriek 'mensen van bij ons7.

Dit naar aanleiding van het verschijnen van haar boek 'Scherven.

Dit boek gaat over een meisje dat haar leven weer op de rails wil krijgen nadat ze werd opgenomen in een psychiatrische instelling .Dit boek is gebaseerd op haar eigen ervaring. Met dit boek wilde Julie aantonen dat psychiatrische patiënten gewone mensen zijn.

Naast proza en kortverhalen schrijft Julie ook gedichten.

Zo behaalde zij de jeugdprijs op een poëziewedstrijd in Izegem en een tweede plaats op de Oostendse voorronde van kunstbende 2013.

Poëzie helpt Julie om het dromerige in haar om te zetten in iets concreets en om haar twee uitersten in evenwicht te houden. Ze gaat lichtvoetig door het leven, maar tegelijk heeft ze ook haar donkere kanten. Poëzie is voor haar een soort therapie.

Onlangs werd onze dichteres die lid is van het dichterscollectief Brandmerk,gelauwerd op de poëziewedstrijd SOET in het Antwerpse museum aan de stroom.

Soet is de jaarlijks wedstrijd van de cultuureducatieve organisatie Jeugd en Poëzie., die jongeren en poëzie dichter bij elkaar wil brengen.

Julie kreeg in het MAS de eervolste vermelding in de categorie 18 tot 30 jaar, als meest inspirerende dichteres.

Een grote inspiratiebron voor haar gedichten zijn haar grootouders met hun lessen van levenswijsheid.

Peter Holvoet- Hanssen, voormalig Antwerps stadsdichter droeg aan Julie een ballade op. Zelf droeg ze ook een gedicht van haar voor op het podium.

Want Julie probeert zoveel mogelijk podiumervaring op te doen. Op school heeft ze faalangst maar op het podium komt ze tot rust.

Daarom Julie stel ik voor dat je hier vanavond een gedicht van jezelf brengt en als het gemeentebestuur van Zuienkerke er ooit aan denkt een stadsdichter of moet ik zeggen een gemeentedichteres in dienst te nemen, dat weet ik al dat we niet ver moeten zoeken.

Julie ik wens je nog veel artistiek succes toe en nu geef ik aan jou het woord: (waarop Julie een kort gedicht voorleest...)

Burgemeester De Vlieghe


En ik blijf bij de jeugd: ik stel jullie Davy Denduyver voor: een 21-jarige jonge ontwerper die de wereld verovert met zijn streetwear.

Zijn T-shirts zijn gegeerd over de hele wereld en zijn collecties zijn op luttele minuten uitverkocht.

Deze student Grafisch ontwerp en radiomaker bij Villa Bota richtte vorige zomer zijn eigen kledinglabel op 'Lost in the world'.

Een droom die hij al jaren koesterde en die hij in alle stilte realiseerde. Vanaf zijn 12 jaar is hij bezeten van skaten en zo raakte hij in contact met hardcore punkmuziek en hiphop. En onvermijdelijk hoort daar streetwear bij.

Twee jaar geleden stierf de papa van Davy en om zijn verdriet te verwerken is hij gestart met zijn eigen ontwerpen.

Toen hij zijn collectie lanceerde was alles direct uitverkocht. Zijn ontwerpen werden niet alleen door mensen van Europa gekocht maar ook in de Verenigde Staten en in Japan waren er kooplustigen.

De reden voor zijn succes ligt volgens Davy voor een groot stuk aan de boodschap die hij met zijn Lost in the world concept wil verkondigen.

Hij heeft zich altijd in zekere zin een buitenstaander gevoeld. Davy drinkt bijvoorbeeld nooit alcohol, wat vele zijn leeftijdgenoten vreemd vinden.

Die kledinglijn geeft zijn gevoelens weer en blijkbaar zijn er nog vele jongeren over de gehele wereld die met hetzelfde gevoel zitten.

Davy is ook al benaderd door grote fabrikanten maar hij wil niets overhaast doen : het moet volledig zijn eigen ding blijven.

 

En misschien kan Davy ooit zijn ultieme droom waarmaken: werken al ontwerper.

Maar voorlopig blijft hij met beide voeten op de grond : eerst zijn diploma halen.

Davy ik wens je veel succes toe met alles wat je doet en ik nodig iedereen hier uit na de toespraken eens de ontwerpen van Davy te bewonderen.

Burgemeester De Vlieghe