Toespraak van burgemeester Alain De Vlieghe bij de opening van de vernieuwde technische dienst van Zuienkerke.Beste werknemers van onze gemeentelijke technische dienst, beste leden van het studiebureau Plantec en van het bouwbedrijf Axis, collega's van het schepencollege, gemeenteraadsleden, leden van het OCMW, het administratief personeel, en alle genodigden iedereen van harte welkom op de officiële opening van de vernieuwde loods van onze technische dienst.

In 2010 en 2011 hebben we het gemeentehuis grondig verbouwd. Met deze verbouwing hebben we gezorgd dat alle administratieve diensten van het gemeentebestuur, van het OCMW, van de politie en de post maar ook het college een vernieuwd of een volledig nieuw bureau kregen.De loods van de technische dienst dateert van 1979 en was dringend aan vernieuwing toe. Het dak was niet meer waterdicht, de centrale verwarming en de elektriciteit waren afgekeurd, kortom het was niet meer veilig . Het gebouw voldeed niet meer aan de huidig de isolatienormen.De refter voor het personeel voldeed niet meer aan de huidige normen. Het sanitair was verouderd en aan herstelling toe. Ook het bureel van Patrick was te klein geworden en niet geïsoleerd. In één woord gezegd het spel was versleten. Ook door de komst van Geert Barremaecker moest er een kantoor bijkomen.

In het voorjaar van 2012 heeft het gemeentebestuur een ontwerper aangesteld nl. het studiebureau Plantec van Oostende , hier vertegenwoordigd door architect Mark Speecke om plannen te maken voor de loods opnieuw in te richten naar de hedendaagse noden.Op 25 oktober 2012 vond de aanbesteding plaats : er waren 9 aannemers die prijs gegeven hebben. De firma Axis bouw uit Loppem was de laagste aanbieder. Het gemeentebestuur^ is immers verplicht de laagste aanbieder te nemen. En wij weten uit het verleden dat dit wel eens voor de nodige problemen kan zorgen. Maar ik kan zeggen dat de verstandhouding tussen wij als bouwheer, de architect en de aannemer hier zeer goed was en dat de werken op een professionele en correcte manier zijn uitgevoerd binnen de vooropgestelde 120 werkdagen.

De voorbereidende werken zoals de afbraak van de bestaande binneninrichting en de verhuis van de inboedel naar de pastorie # werd uitgevoerd door de mensen van de Technische Dienst.

De aannemer is gestart op 25 februari 2013 . Zoals jullie kunnen zien is er hier zeer veel veranderd. Er is een nieuw bureel voor Patrick en voor Geert. Een refter met nieuwe keuken, kleedkamers voor heren en dames wat een verplichting is, sanitair voor heren en dames, een douchecel en 2 nieuwe werkplaatsen, één voor de afdeling houtbewerking en één voor metaalbewerking. Er is ook gedacht aan een openbaar toilet die door middel van een instelbaar elektrisch slot tijdens de dag open is maar tijdens de nacht op slot is.


Verder werd er nieuw bureelmeubilair aangekocht en ook de nodige nieuwe opbergkasten, werktafels en rekken voor de technische dienst. De buitenkant van het gebouw hebben we ook opgefrist door het in een andere kleur te schilderen.

Wat heeft dat nu allemaal gekost. In het totaal bedragen de kosten afgerond 243 000€. BTW inbegrepen. Waarvan 215 000€ verbouwingskosten, 8 000€ bureelmeubelen en tenslotte 20 000€ voor de inrichting van de werkplaatsen.

Buiten de verbouwing aan het gebouw is er dit jaar ook nog geïnvesteerd aan andere zaken voor de werking van de technische dienst, zoals een nieuwe straatveegmachine, een andere tractor met klepelmaaier en nog tal van ander klein materiaal. Voor het volgend jaar zullen er ook de nodige kredieten voorzien zijn voor nog andere nieuwe zaken te kopen voor de technische dienst.Beste mensen als Burgemeester en tevens ook bevoegd voor werken aan gebouwen ben ik fier dit gebouw officieel te mogen openen .

Het is één van de zoveel mooie realisaties die we de voorbije jaren gedaan hebben. Het is een prachtige en noodzakelijke verbetering voor de mensen van de technisch dienst. Het is belangrijk dat mensen zich goed voelen in hun werkomgeving en dat ze goed gehuisvest zijn. De technisch dienst is een dienst die voor onze gemeente zeer belangrijk is . Bij deze wil ik dan ook alle mensen die meegewerkt hebben om dit te realiseren bedanken voor hun inzet en medewerking en laten we nu overgaan tot de officiële opening en de receptie.