Nieuwjaarstoespraak van Burgemeester Alain De Vlieghe te Zuienkerke op 4 januari 2014.
Staatssecretaris, Burgemeesters, Gedeputeerden, schepenen, gemeenteraadsleden, OCMW raadsleden en provincieraadsleden, beste genodigden en beste Zuienkerkenaars. Van harte welkom op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.

Beste mensen het is weer de bedoeling dat we elkaar veel geluk en gezondheid wensen voor 2014 en dat we weer goede voornemens hebben voor het komende jaar zoals stoppen met roken , vermageren, meer aan sport doen, een éénzame of bejaarde dorpsgenoot een bezoekje brengen en nog zoveel andere goede voornemens. Wel het gemeentebestuur heeft ook goede voornemens voor 2014. Maar eerst iets over het voorbije jaar.

Een van onze grootste realisaties van het voorbije jaar is de verbouwing van de gebouwen van onze technische dienst.Op 14 december van 2013 is het gebouw officieel geopend. Het is een prachtige verbetering voor onze mensen van de technische dienst. Er is ook een openbaar toilet voorzien zodat de dames niet in de maïs moeten gaan als de cafés gesloten zijn. Er is ook gedacht aan de fietsers en wandelaars .Verleden jaar zijn er 2 prachtige nieuwe trage wegen aangelegd, namelijk de trage weg die door het Hagebos loopt en die een verbinding is tussen de Heerweg en de Brugsesteenweg en ook een trage weg die loopt van de Kortestraat op Zuienkerke naar de Blankenbergse steenweg in Blankenberge.

2013 was voor vele gemeenten een zeer druk jaar. Vanaf 1 januari 2014 zijn alle steden en gemeenten verplicht een volledige andere boekhouding hanteren namelijk de BBC: de Beleids- en BeheersCyclus. In dit nieuw systeem moeten we plannen wat we de komende 6 jaar allemaal zullen realiseren en natuurlijk ervoor zorgen dat we dat allemaal kunnen betalen . Bij deze wil ik ook al het personeel onder leiding van onze Secretaris Franky en onze bijzonder rekenplichtige Thomas van harte bedanken voor al hun inspanningen.

Verleden jaar was spijtig genoeg weer een jaar met zeer veel faillissementen , zomaar eventjes 11 % meer dan vorig jaar. Zoals iedereen al gehoord of gelezen heeft zijn er ook veel steden en gemeenten die het financieel zeer moeilijk hebben met als gevolg dat er moet bespaard worden. Deze besparingen leiden tot inkrimping van personeel, belastingverhoging en financiële besparing op de werking van de gemeenten. Wel beste mensen ik kan jullie zeggen dat wij de voorbije jaren zeer veel hebben geïnvesteerd aan wegen en gebouwen , waar het nodig was maar dat onze begroting nog altijd positief is zodat we de komende jaren nog tal van werken kunnen en zullen doen . We gaan er ook alles aan doen om de belastingen niet te verhogen. Het is ook de bedoeling om ons personeel te behouden en geen afvloeiingen te doen. Voor wie regelmatig naar het gemeentehuis komt heeft al gezien dat er iemand nieuw de receptie verzorgt samen met Annie namelijk Lieselore Verstringe. Zij zal vanaf 2014 ook de opmaak van het Polderkrantje voor haar rekening nemen. Ik wens Lieselore veel succes toe in haar job.

In het gemeentehuis waar ook het postkantoor gevestigd is, zal de postbediende vanaf april onze inwoners ook de zaterdagvoormiddag van dienst zijn. De uurregeling is nog niet gekend.

Wat ook meer en meer actueel is de fusie van kleine gemeenten tot gemeenten van 20.000 a 30.000 inwoners. Deze fusie hangt zeer veel af van de uitslag van de verkiezingen van 25 mei dit jaar. Bepaalde partijen zijn daar voorstander van. Wel beste mensen ik ben daar geen voorstander van en ik ben er van overtuigd dat de Zuienkerkenaars dat ook niet willen , natuurlijk op voorwaarde dat het wonen op onze gemeente betaalbaar en aangenaam blijft maar daar zullen we met alles wat in ons vermogen ligt verder aan werken.

Dhr Mark Suykens directeur van de vereniging van Vlaamse steden en gemeenten schreef het volgende :' Uit onderzoeken blijkt dat de zogenaamde kleine gemeenten bestuurskrachtig kunnen zijn omdat bestuurskracht te maken heeft met de competenties van het politieke en ambtelijk niveau , met de beschikbare financiële middelen, met het volwaardig pakket aan bevoegdheden en hoe besturen daarmee kunnen en willen omgaan en met de ruimte voor maatwerk aangepast aan de lokale situatie . Bestuurskracht versterken doe je door op al die elementen in te zetten en niet door alleen de nadruk te leggen op de schaal en op fusies! Er zijn voldoende bewijzen in Nederland dat heringedeelde gemeenten 10 tot 20 percent meer kosten en dat de meeste inwoners zeker niet gelukkiger zijn. Gemeenten moeten meer investeren in directe samenwerking met buurgemeenten. En dat doen wij nu al, zoals de samenwerking met Blankenberge , Brugge en De Haan en Jabbeke waarvoor dank.

Welke werken zijn nu gepland voor 2014?  De aanleg van het vrijliggend fietspad van Zuienkerke dorp naar de Brugse steenweg dat op 4 november 2013 van start moest gaan maar door de slechte weersomstandigheden is de aannemer niet begonnen met de werken . Als het weer mee zit gaan de werken kort na Nieuwjaar starten.

De werken langs de Driftweg op grondgebied Zuienkerke zijn volop bezig en zullen in het voorjaar volledig afgewerkt zijn. Voor het fietspad langs de Prins Leopoldstraat die aansluit op de Grote straat in De Haan zullen de onteigeningen beginnen. Wij hopen dat de werken nog dit jaar kunnen starten.

Op de begroting van 2014 is er 275000 € voorzien , waarvan 123000 € subsidies van het plattelandsfonds voor herstellingen van onze landbouwwegen. De slechte stukken van de Duinenstraat, Heerweg, Molenweg, Blauwe Torenstraat, Oosternieuwwegzuid, Westernieuwweg Noord en de Leeuwenstraat zullen hersteld worden en ook nog een paar kleine herstellingen aan andere wegen waar nodig.Het wegdek op de hoek van de Vagevuurstraat en de Weimanstraat zal vernieuwd en heringericht worden.

De schepradmolen , in de Meetkerkse Moeren, een unicum in Vlaanderen, zijn ze volop aan het restaureren, we hopen de molen te zien draaien tegen 2015.

 

De Bommel, onze gemeenschapszaal in Nieuwmunster is de laatste van de 4 zalen die nog moet opgefrist en verbouwd worden. Dit jaar gaan we een ontwerper aanstellen om de nodige plannen te maken om er iets moois en praktisch van te maken en dit in samenspraak met de verengingen en bewoners van Nieuwmunster.

Buiten werken aan wegen en gebouwen zijn er nog veel andere zaken te doen en te ondersteunen. Wij zullen opnieuw alle verengingen zoals de jeugd, toerisme, sport, cultuur,senioren, gezin en landelijke verenigingen ondersteunen door het behoud van de subsidies en de nodige materiële steun.

Het ondersteunen van het onderwijs op onze gemeente is prioritair. Verleden week hebben we een nieuwe autobus besteld voor het leerlingenvervoer. De nieuwe bus telt 34 zitplaatsen + plaats voor de chauffeur. De bus wordt gebruikt voor het ophalen van de kinderen maar ook zeer veel voor de vele uitstappen van onze schoolkinderen. De gemeenteschool is dit schooljaar gestart met een nieuwe directrice namelijk Ingrid Igodt . Zij vervangt Desirée Vandevyvere. Bij deze wil ik Desirée bedanken van haar inspanningen en ik wens Ingrid veel succes toe in haar nieuwe uitdaging.


De gemeentelijke cultuurraad organiseert in 2014 weer een 11-juliviering, de alom gekende kunstroute , cultuurcafé, Houtave kunstdorp en in het najaar zal er in het kader van de Blazuin een culturele happening plaatsvinden met als thema Adolf Sax die 200 jaar geleden geboren is . Een werkgroep is opgestart worden om in 2014 de Groote Oorlog op een passende wijze te herdenken op onze gemeente. Ik ben een paar keer aanwezig geweest op een vergadering van deze werkgroep, ik kan jullie verzekeren dat het de moeite zal zijn. Meer details over wat en wanneer volgen nog.

 

Iets nieuws dit jaar is ook de viering van het 800 jaar bestaan van Nieuwmunster. In het kader van Nieuwmunster "dorp met uitzicht " zijn er heel wat activiteiten voorzien. In het najaar van 2013 werden er een 2000 bloembollen geplant, er was een lezing over de tempeliers, op 11 januari is er een Oudlandvuur, aan iedereen hier warm aanbevolen , in het voorjaar een lenteconcert, Bartholomeusfeesten, een kauwennacht en als afsluiter een ludieke velokoers onder de naam' Allez Fernand'.

Onze bibliotheek de Boekennok wordt gerund door een 5 tal vrijwilligers. Deze mensen staan iedere woensdag van 17.00 tot 19.00uur en iedere zaterdag van 10.00 tot 12.00uur ter beschikking van onze lezers. Bij deze wil ik deze mensen bedanken voor hun inzet maar tevens ook alle vrijwilligers die zich inzetten voor hun vereniging of voor een goed doel. Zonder deze mensen zijn tal van activiteiten niet meer mogelijk.

Ook onze jeugd wordt in 2014 niet vergeten. Tijdens de vakanties kunnen de kinderen tussen 3 tot 12 jaar weer naar de speelpleinwerking de Ploeters. Het voetbalveld van Meetkerke waar de speelpleinwerking doorgaat hebben we opnieuw gedraineerd en heringezaaid. Het voetbalveld is naar de achterkant van het terrein geschoven en aan de voorkant zal er een volledig nieuw ingericht speelplein komen. De jeugddienst plant weer tal van creatieve, culturele en sportieve evenementen.


Voor de senioren is er in 2014 in samenwerking met de Sar opnieuw een seniorendag voorzien. Ook zullen de plus 80-jarigen bezocht worden door de vele vrijwilligers. De mensen die dit jaar 59 worden krijgen een seniorengids in de bus. In 2014 zullen onze senioren de digitale wereld instappen. Via een infonamiddag zullen ze kennis kunnen maken met Face book, twitter, I -pad, l-foon enz.Op het domein Polderwind waarover ik reeds in mijn toespraken van de voorbije jaren heb gesproken is er nog altijd niets veranderd . Wel ik heb verleden week nog gesproken met de uitbater namelijk het Rode Kruis Vlaanderen en ze hebben met zekerheid nog eens bevestigd een zorghotel te bouwen . De afbraak van de bestaande gebouwen zal in het voorjaar gedaan worden en de werken van de nieuwbouw starten in het begin van 2015. De kleinschalige camping die camping Kompas zou bouwen gaat niet door, wat er in de plaats komt is nog niet bepaald maar ze hebben beloofd dat het een zachte recreatie zal zijn en dat het terrein toegankelijk zal zijn voor iedereen.

Vooraleer af te sluiten wil ik ook nog zeggen dat we vandaag voor een ludieke toets hebben gezorgd. Tijdens de receptie zal een professionele goochelaar jullie bepaalde goochelkunsten tonen, ik zou zeggen let goed op en pas goed op je portefeuille en je vrouw.Tenslotte wil ik het college , de gemeenteraad, het OCMW en al het personeel bedanken voor hun inzet en steun. Ook veel dank aan het feestcomité die instaat voor de organisatie van dit feest ,de 6 verengingen die in de tent klaar staan met allerlei lekkere dingen , ook veel dank aan de vele vrijwilligers die deze dag hebben ingericht. Ik wens aan iedereen een gelukkig 2014 een zeer goede gezondheid veel geluk en leute en tot op de volgende nieuwjaarsviering die zal doorgaan op zaterdag 3 januari 2015 . Bedankt, en geniet ervan.


Leve Zuienkerke