De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op dinsdag 14 januari 2014 om 19 uur.


DAGORDE

Openbare zitting.


1. Verslag van de vergadering van 23/12/2013.

2. Financiƫn : meerjarenplan 2014 - 2019 - goedkeuring.

3. Financiƫn : budget 2014 - vaststelling.

4. Mededeling van het besluit van de gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2012 van het OCMW.

5. Onderhoud- en herstellingswerken aan diverse landbouwwegen : goedkeuring ontwerpdossier en wijze van gunnen.

6. Onderhoud- en herstellingswerken aan de Oostemieuwweg-Noord : goedkeuring ontwerpdossier en wijze van gunnen.

7. Intergemeentelijke samenwerkingsverband De Haan - Blankenberge - Zuienkerke : goedkeuring protocol - verlenging overeenkomst.

8. Gemeentelijke Basisschool: schoolwerkplan - goedkeuring

9. Vaststellen vergoeding onteigening gronden langsheen de Driftweg.

10. Varia.