De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 27 maart 2014 om 19 h 30.


DAGORDE


Openbare zitting.

 

1. Verslag van de vorige vergadering van 27/02/2014.

2. Centraal Kerkbestuur : advies rekening kerkfabrieken 2013

     O.L.-Vrouw Meetkerke, Sint Bavo Houtave, Sint Bartholomeus Nieuwmunster, Sint Michiel Zuienkerke

3. Leveren en plaatsen van twee dubbel opendraaiende poorten voor de gemeentelijke zaal de Notelaar - goedkeuring bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen.

4. Gecoro : nieuw huishoudelijk reglement - goedkeuring

5. Varia


De Voorzitter: Nicole Van Den Bossche
De Secretaris: Franky Goethals