De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op dinsdag 27 mei 2014 om 20 uur.


DAGORDE


Openbare zitting.


1. Verslag van de vergadering van 24/04/2014.

2. Finiwo : goedkeuring agenda en standpuntbepaling op de Algemene Vergadering d.d. 23/06/2014.

3. Imewo : goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 23/06/2014.

4. IMWV : goedkeuring agenda en vaststelling mandaat volmachtdragers voor de Algemene Vergadering d.d. 25/06/2014.

5. IVBO : goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 25/06/2014.

6. TMVW : inbreng bijkomende eigendomsrechten zuiveringsinfrastructuur -goedkeuring.

7. Scholengemeenschap “De Oostkant” : verlenging samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap voor de schooljaren 2014-2015 t.e.m. 2019-2020 en visietekst - goedkeuring.

8. Scholengemeenschap “De Oostkant” : huishoudelijk reglement beheerscomité -goedkeuring.

9. Scholengemeenschap “De Oostkant” : werkingsreglement van het lokaal comité (OCSG) - goedkeuring.

10. Gemeentelijke basisschool: vaststellen lestijdenpakket schooljaar 2014-2015.

11. Gemeentelijke basisschool : vaststellen facultatieve verlofdagen schooljaar 2014-2015.

12. Gemeentelijke basisschool: selectieprocedure directeur basisonderwijs -goedkeuring algemeen kader.

13. Jeugdwerkbeleidsplan 2011-2013 : goedkeuring verantwoordingsnota 2013.

14. Aanpassing subsidiereglement voor de ondersteuning van het jeugdwerk.

15. Aankoop tweedehands zitmaaier.

16. Varia.


De Secretaris F. Goethals
De voorzitter: N. Van den Bossche