We willen niet alleen de processie promoten om meer toeschouwers aan te lokken, maar we willen ook eventjes toelichten hoeveel werk en hoeveel tijd er door verschillende mensen wordt gestoken in het voorbereiden van die eeuwenoude traditie.

Er is zoveel aan veranderd en aan verbeterd, dankzij onze nieuwe dirigent, Philippe De Merrisse. Hij heeft met succes al enkele veranderingen waargemaakt zoals de routeverandering, het communicatiesysteem "van voor naar achter in de stoet met walkie-talkies" zodat de groepen op afstand blijven van elkaar, zonder elkaar in de weg te lopen.

Dit jaar is het processiecomité om de twee maand samengekomen om ideeën uit te wisselen en om weer nieuwe veranderingen uit te dokteren.

Zo worden twee wagens vernieuwd, de Hosanah-groep wordt herschikt, er zal iemand uit het comité persoonlijk alle leden van de verschillende kerkraden gaan bezoeken om te vragen of zij vooraan in de stoet de mooie afbeeldingen van hun kerken zouden willen dragen en zo de deelgemeenten vertegenwoordigen, een ere-abt zal komen om de ciborie te dragen, er komt een ander muziekkorps, dat gesponsord wordt door ons sympathiek gemeentebestuur en om andere kosten te dekken heeft het comité een ontbijtbuffet ingericht op zondag 6 april laatsleden.Op zondag 22 juni zal het dan zover zijn!


Als we mooi weer hebben, dan zullen er meer dan tweehonderd mensen uit onze deelgemeenten de stoet vormen, kleurrijk de verschillende taferelen uitbeelden, en zal onze secretaresse Marie-Anne Deloddere, die alles in goede banen leidt, uiterst tevreden zijn en met nieuwe moed het volgende jaar voorbereiden. Er is ook een "mooi gadget" voorzien voor iedereen die mee stapt.

Wij verwachten u allen op kermiszondag om 10 uur in de voormiddag voor het aanschouwen of meebeleven van de uitbeelding van verschillende mysteries uit het verre verleden: De Sacramentsprocessie.


Van harte dank,

Lut Quintens