De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 23 oktober 2014 om 19 uur.DAGORDE


Openbare zitting.


1. Verslag van de vergadering van 17/09/2014.

2. Financiën : budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2014 - vaststelling.

3. Centraal Kerkbestuur : budgetwijziging nr.l dienstjaar 2014 van de kerkfabriek Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster - akteneming.

4. Centraal Kerkbestuur : budgetten 2015 - akteneming.

5. Vaststellen van de gemeentelijke bijdrage in de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 voor het dienstjaar 2015.

6. Onderwijs : aanpassing samenwerkingsovereenkomst scholengemeenschap “ De Oostkant” voor de schooljaren 2014-2015 t.e.m. 2019-2020.

7. Onderwijs : verlofregeling administratief personeel gemeentelijke basisschool voor het jaar 2015.

8. Imewo : overname aandelen n.a.v. exit Electrabel nv.

9. Imewo : agenda en statutenwijziging en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting d.d. 09/12/2014 - goedkeuring.

10. IVBO : agenda en statutenwijziging en bepalen van het mandaat van de vertegenwoordiger van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 17/12/2014 -goedkeuring.

11. Goedkeuring bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het aanstellen van een ontwerper voor onderhoud- en herstellingswerken aan diverse landbouwwegen.

12. Leveren en plaatsen van twee verkeersplateaus in de Weimanstraat.

13. Varia


De Secretaris F. Goethals
De Voorzitter N. Van den Bossche