De Voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Zuienkerke verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op dinsdag 25 november 2014 om 19 h 30.


DAGORDE

Openbare zitting.


1. Verslag van de vergadering van 23/10/2014.

2. IVBO : agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 17/12/2014 - goedkeuring.

3. IMWV : agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 17/12/2014 -goedkeuring.

4. WVI: agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 17/12/2014 -goedkeuring.

5. Finiwo : agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 12/12/2014 -goedkeuring.

6. Imewo : bijkomende kapitaalsverhoging in het kader van optimalisatie aandelenbezit n.a.v. exit Electrabel nv.

7. Wijziging dotatie aan de politiezone Blankenberge - Zuienkerke dienstjaar 2014.

8. Aankoop van een gesloten bestelwagen voor de technische dienst - goedkeuren bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen.

9. Goedkeuring ontwerpakte ruil met Imewo van perceeltje grond gelegen langs de Nieuwe Steenweg voor de bouw van een elektriciteitscabine.

10. Varia.

 


De Secretaris F. Goethals
De Voorzitter N. Van den Bossche