Het rustige aan de Moere gelegen Meetkerke bezit een kerk van O.L.V.-ten-hemel-opgenomen, waarvan de oudste gedeelten teruggaan tot de 13-de eeuw, ondermeer één van de kruisbeuken.

De achthoekige vieringtoren dateert van 1520, de zijbeuken zijn van 1640. In het interieur vindt men barokke altaren uit de 17-de eeuw.

De O.L.V. kerk bevat een mirakuleus Onze Lieve Vrouw beeld dat door Blankenbergse vissers in volle zee zou zijn gevonden.  In de kerk bevinden zich acht schilderijen uit 1645-1651 die herinneren aan mirakuleuze tussenkomsten van het beeld.

Een beeld van de geklasseerde pastorij van Meetkerke.

In Meetkerke ligt de Moere, een oud veen en turf gebied. Dit liep tot half vorige eeuw dikwijls onder water.

Meetkerke ligt aan de moere en bezit een unieke stenen molen, met waterrad die diende om de Moere te bemalen en op die manier het waterpeil te controleren. Deze functie is thans overgenomen door electrische pompen.


Landbouwershuisje ter hoogte van de Moeren.


De unieke waterrad molen, voor zijn restauratie.
De molen zonder kap en wieken tijdens de restauratie, bij avondlicht.
Langs de Moerenwandeling
Dit gebied ligt op zeespiegelniveau.
 Een kapelletje tussen Meetkerke en Houtave.Langs het Moeren gebied.In het dorp ligt de herberg 'het Mortierken" waar het goed verpozen is, bij een fietstocht. De herberg stamt uit 1661.

Een stemmig beeld ter hoogte van het Moerzwin, zinderend in de namiddagzon.

Het gemeentelijk sportterrein bevindt zich te Meetkerke.
En nog een paar sfeerbeelden op de parking en de kerkhofmuur.