Hierna geven we een virtuele wandeling door het verleden van Zuienkerke en een vergelijking met meer recente beelden.

De Kerkstraat bestaat reeds vanaf 1690. Deze foto dateert van rond 1922 en is genomen vanaf het kerkhof. Links bemerkt men de voormalige herberg 'Sint-Sebastiaan'. Vanaf 1937 tot 1942 gingen daar de gemeenteraden door.

 

Onderstaande foto dateert van rond 1910 en is genomen vanaf het gemeentehuis naar de kerk toe. Links bemerkt men het Brouwershof. De onderste foto werd 89 jaar later genomen.
 

Het gebouw links stelt de allereerste pastorij voor, opgetrokken in het centrum van Zuienkerke in de 17-de eeuw. Eerst was dit gebouw nog omwald, maar later werden deze grachten gedempt. Rond 1850 werd dit gebouw helemaal gerestaureerd. Nadien werd in 1854 het rechtse huis opgetrokken en ingericht als pastorij. Dit bleef bestaan tot in 1956.
 

 
 

Het café 'de Lettenburg', op het kruispunt van de Nieuwe Steenweg met de Blankenbergse Dijk, bestond tot april 2000 als etablissement. Vanaf 1922 tot 1931 en van 1933 tot 1937 deed het eveneens dienst als gemeentehuis. Op de achtergrond staat de smidse van Quintens, opgericht in 1765. De laatste smid te Zuienkerke verdween in 1976. De smidse en de boerderij werden in 1994 werd afgebroken. De foto eronder dateert van 1999. De Lettenburg is inmiddels gesloopt en vervangen door een woonhuis.
 

De eerste foto is genomen rond de eeuwwisseling (1905) toen nog geen huizen langs de Nieuwe Steenweg stonden (De spar, Beenhouwerij Herman e.a.). Een 15-tal jaar later staat de winkel op de hoek van de Meetkerke straat met de Nieuwe Steenweg er al.

De eerste foto is genomen rond 1925 toen de toenmalige koster ook koopman was en deze winkel uitbaatte. De tweede foto is 75 jaar later genomen. Deze winkel (Up t'hoekstje) werd uitgebaat door Werner Marly. Thans bevindt zich daar 'De dagelijkse Nood'.


De eerste foto hieronder van de Nieuwe Steenweg, is genomen rond 1925 vanaf het café de Lettenburg. De tweede foto is 75 jaar later genomen. De eerste foto hierna is genomen rond 1925 genomen ter hoogte van het kruispunt met de Kerkstraat en toont de Nieuwe Steenweg aan de Westzijde van het dorp. De tweede foto is 75 jaar later genomen. De eerste foto hieronder, is genomen rond 1925 genomen langs de Nieuwe Steenweg West ter hoogte van de Herberg 'Den Boom'.  De tweede foto is 76 jaar later genomen. Thans is het gebouw afgebroken en vervangen door nieuwbouw.

 

De onderstaande figuren geven de evolutie van de Sint-Michielskerk weer. De originele kerk werd gebouwd tussen de 12-de en de 13-de eeuw en zag eruit zoals de eerste figuur. De toestand veranderde in de 16-de eeuw na plunderingen en brandstichting (tweede figuur). Toen kreeg het gebouw een platte toren en stonden ruines van de west-beuken overeind. Na de geuzen tijd bekwam het gebouw zijn huidige vorm (laatste figuur). Nog steeds zijn de sporen van de West-beuk te zien aan de ingang van het kerkgebouw. 

 

In het café 'Sint-Hubertus' werden de gemeenteraden gehouden tussen 1932 en 1933. Omwille van een toneelstuk dat bespottend was voor de koning, werden alle gemeentelijke activiteiten in dit café gestaakt. De tweede foto geeft de toestand weer omstreeks 2000. Het gebouw is thans gesloopt, maar de geven werd bewaard. Het geheel is omgevormd tot woon appartementen.

De herberg 'de Kruiskalsijde' bestaat nog steeds en bevindt zich op de hoek van de Blankenbergse Steenweg en de Nieuwe Steenweg. De herberg werd opgericht tussen 1765 en 1770. Vandaag is het nog steeds een café. De tweede foto geeft de toestand vandaag weer. Wie naar Blankenberge rijdt ontmoet dit gebouw ter hoogte van de verkeerslichten naar Zuienkerke.Hieronder een foto van de Blankenbergse Steenweg rond de jaren 1920 ter hoogte van de afslag naar Zuienkerke. Thans staan hier verkeerslichten.

Het station van Zuienkerke bestond reeds voor 1900. Het stond op de lijn Brugge-Blankenberge, ter hoogte van de spoorovergang van de huidige statiestraat. Tot 1906 ging het door als stopplaats voor Lissewege. Pas toen kwam de benaming Zuienkerke. De stopplaats 'Zuyenkerke' werd afgeschaft op 2 juni 1957. Het gebouw verviel en werd afgebroken in 1969. Echt succesvol is het station nooit geweest. Daarvoor lag het te ver van het dorp. De autobus was hier een beter alternatief.

 


 

De stenen molen van Zuienkerke werd in 1845 gebouwd door de herbergier van de Katterogge langs de Nieuwe Steenweg, aan de westzijde van het dorp. Na de eerste wereld oorlog kwam de stenen molen in onbruik en werd in 1924 gesloopt.In het dorp Zuienkerke, lag langs de Blankenbergse Dijk Noord de dorpsmolen, opgericht in 1478 en gesloopt in 1960. De plaats waar de molen stond bleef lange tijd vrij goed herkenbaar. Thans is de Molenwal er aangelegd.
De wijk Vierwege, ter hoogte van de afslag van de Blankenbergse Steenweg naar Lissewege, ontstond rond 1770. Thans vindt u een frituur van dezelfde naam.

 


De Katteroghe bestaat reeds van in 1768. Het rechtse gedeelte van het gebouw is het oudste. Tijdens de Nederlandse periode (1815-1830) deed het dienst als Tolhuis. De herberg ging in 1986 dicht. Het gebouw onderging een mooie restauratie in 1998. U vindt dit gebouw wanneer u naar Blankenberge rijdt, net voor de verkeerslichten naar Zuienkerke. Let ook even op de Belgische Minerva die voor het gebouw geparkeerd staat.
  


De herberg De Halve Maan (1890) werd gesloopt in 2016. Naast de herberg bevindt zich de Koorts en Krampekapel uit 1892. Daarnaast is de weg naar de huidige vagevuurwijk. De huisjes links op de foto werden in 2000 gesloopt om plaats te maken voor een brug en afrit van de expressweg naar Zeebrugge.

Niet ver van de vagevuurwijk staat langs de Blankenbergse Steenweg deze oude Smidse en hoeve, gebouwd in 1781.
Het gebouw van de Zuienkerkse gemeenteschool werd in 1879 opgericht, als de toenmalige jongensschool. In de jaren 1960 werd de school uitbreid (tweede foto) om tenslotte plaats te ruimen voor een nieuw complex.

 De bus stopt heden ten dage nog steeds aan de pastorij te Zuienkerke dorp. Op de foto (1951) hieronder merkt men nog de oude pastorij.
 Tijdens de eerste wereldoorlog werd het centrum van Zuienkerke bewaakt door Duitse troepen. Alle jonge inwoners werden opgeeist door de Duitsers. De opbrengsten van de landbouw moesten afgestaan worden. Onmiddellijk na de oorlog werd als symbool voor onze bevrijding de bevrijdingsboom gepland. Het boompje groeide net zoals het dorp (1935). Op de laatste foto komt er een beeld van vandaag.

 We sluiten af met beelden van de Hellehoek anno 1994 (!) en 't hoofdkwartier begin van de jaren 1960 (foto C. Meuleman).

En dit de dorpskom van Meetkerke, met zo'n 80 jaar verschil tussen beide foto's.